Nowa drużyna OSP w Szczytnej

Autor: 
inf. B. Palko
Foto: 
M. Basiuk
straż-basiuk1.jpg

W dzień św. Floriana w OSP w Szczytnej oficjalnie powołano do działania drużynę żeńską. W jej skład wchodzi 12 dziewcząt i kobiet, które złożyły przyrzeczenie strażackie i od tego momentu są pełnowartościowymi członkiniami OSP, a po odbyciu wymaganych szkoleń będą brały udział w akcjach ratowniczych. Nic nie stało na przeszkodzie, by jedna z nowych strażaczek już teraz została członkinią Zarządu OSP. A z okazji Dnia Strażaka odbyła się w miejscowym kościele msza celebrowana przez proboszcza Piotra Lipskiego, poprzedzona wymarszem strażaków z remizy. Prezes OSP Bogusław Palko wręczył młodym strażakom Odznaki Wzorowy Strażak; otrzymali je: T. Dziki, M. Konior, M. i R. Niewiarowski i P. Ryznar. – Wszyscy wstępowaliśmy razem do młodzieżowej drużyny OSP i razem otrzymaliśmy odznaki - zauważa Mateusz Konior. Starsi strażacy otrzymali odznaki za długoletnią służbę. Natomiast w czasie obchodów powiatowych Dnia Strażaka Piotr Sokołowski otrzymał Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (taki sam medal zostanie wręczony burmistrzowi Markowi Szpanierowi na czerwcowej imprezie w Szczytnej), a Dawid Sudak - Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.

Wydania: