Hiszpanie w ZSA w Bożkowie

Autor: 
inf.wł.

ZSA w Bożkowie współorganizuje wymianę doświadczeń zawodowych dla uczniów z Hiszpanii.
Dnia 2 maja br. do Nowej Rudy i Bożkowa przyjechała grupka młodych Hiszpanów w ramach projektu Leonardo da Vinci i współpracy z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Andaluzyjczycy spędzą w naszym mieście dwa miesiące, podczas których będą, oprócz zwiedzania okolicy, odbywać praktyki zawodowe, pod opieką dydaktyczną nauczycieli z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie, w firmie ZPAS-NET oraz cukierni „Ciacha od Gacha”. Obecnie poznają tajniki j. polskiego oraz elementy naszej kultury na specjalnych zajęciach zorganizowanych w ZSA w Bożkowie. Miejmy nadzieję, że pobyt naszych hiszpańskich przyjaciół pozwoli im na zdobycie nowych, cennych doświadczeń i stanie się przyczynkiem do nawiązywania kolejnych kontaktów dla naszej młodzieży oraz zachętą do pilnego uczenia się języków obcych. Zaangażowanie szkoły w Bożkowie, jej dobra współpraca z kuratorium jest dobrym przykładem promocji i otwarcia się naszego regionu na świat oraz dania młodzieży dodatkowych możliwości zdobycia nowych doświadczeń zawodowych, językowych i turystyczno-kulturalnych.

Wydania: