Biuro Poselskie Jakuba Szulca informuje

Autor: 
inf. Biuro Poselskie

Informacja bieżąca 18.04 – 15.05.2011 r. - Spotkania i wydarzenia
18.04.2011r., Warszawa, Ministerstwo Zdrowia. Wiceminister Zdrowia Jakub Szulc wziął udział w spotkaniu z Minister Zdrowia Ewą Kopacz oraz John Dalli – Komisarzem Unii Europejskiej m.in. Zdrowia i Polityki Konsumenckiej. Uczestnicy spotkania omawiali m.in. kwestie związane ze zbliżającym się terminem objęcia przez Polskę przewodnictwa w Unii Europejskiej. Istotnym tematem rozmów były doświadczenia, związane z pandemią grypy A(H1N1). Rozmawiano również o planowanej na rok 2012 rewizji dyrektywy w sprawie badań klinicznych. Podkreślano m.in. potrzebę usprawnienia oraz ujednolicenia procedury uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie badań klinicznych, a także wprowadzenia mechanizmów umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa uczestników tych badań. Ponadto dyskutowano zagadnienia związane z Dyrektywą w sprawie wyrobów tytoniowych oraz europejskim partnerstwem na rzecz innowacji (EIP) sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu. Omawiano aktualne możliwości i perspektywy, wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych (tzw. „e-Zdrowie”).
19.04.2011r., Warszawa, ABW - Seminarium – „Bezpieczny Internet dla Administracji Rządowej”, podczas którego przedstawiono raport o poziomie bezpieczeństwa polskiego Internetu w sferze administracji rządowej.
26.04.2011 r., Nysa, Szpital Miejski Wiceminister Zdrowia Jakub Szulc na zaproszenie Starosty Nyskiego wziął udział w uroczystym otwarciu nowoczesnego bloku łóżkowego wraz z diagnostyką laboratoryjną. Więcej informacji na www.jszulc.pl
27-29.04.2011 r., Warszawa, Sejm RP - 91. Posiedzenie Sejmu RP. Posłowie rozpatrywali m.in. rządowy projekt ustawy o nasiennictwie. Więcej na www.sejm.gov.pl
27.04.2011 r., Warszawa, Sejm RP Posiedzenie Komisji Zdrowia, podczas którego rozpatrywano sprawozdanie
z realizacji zadań wynikających z ust. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uchwałę Senatu o stanowisku w spr. ust. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz uchwałę Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Wiceminister Jakub Szulc reprezentował Ministerstwo Zdrowia. Więcej informacji na www.jszulc.pl.
28.04.2011 r., Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów, podczas którego rozpatrywano m.in. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe.
30.04.2011 r., Kłodzko, Państwowa Szkoła Muzyczna. Gitariada –XIV Kłodzki Festiwal Muzyczny. Wiceminister Zdrowia Jakub Szulc objął honorowym patronatem XIV Kłodzki Festiwal „GITARIADA 2011”. Podczas ostatniego dnia Festiwalu gratulował laureatom osiągnięć muzycznych oraz wręczył dyplomy. Festiwal „Gitariada” trwa nieprzerwanie od 1998 roku, a od 1999 towarzyszy mu Dolnośląski Konkurs Gitarowy.Pomysłodawcą, dyrektorem artystycznym i organizacyjnym przedsięwzięcia jest Witold Kozakowski, wirtuoz gitary i pedagog. Więcej na www.jszulc.pl
03.05.2011 r., Kłodzko, Kościół pw. Krzyża Świętego. Obchody Święta Konstytucji 3 maja. W nietypowej aurze sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc wziął udział w powiatowych i miejskich obchodach Święta Konstytucji 3 maja. Uczestniczył w Mszy Świętej w intencji Ojczyzny oraz złożył kwiaty pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego w Parku Sybiraków.
11-13.05.2011 r., Warszawa, Sejm RP. 92. Posiedzenie Sejmu RP. Posłowie rozpatrywali m. in. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
12.05.2011r., Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Posiedzenie Komitetu Stałego RM, podczas którego Jakub Szulc referował projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw.

Wydania: