Echa VI sesji RM w Kłodzku - 31.03.11

Autor: 
M.D.

Minutą ciszy uczczono pamięć mieszkańców Kłodzka, którzy odeszli na wieczny spoczynek - ś.p. Leopolda Oleniuka oraz Stanisława Pronobisa. Nagrodzono najlepszych w sporcie w 2010 r. uczniów i opiekunów szkół kłodzkich. Przegłosowano, po wydaniu pozytywnych opinii przez poszczególne Komisje i dopytywaniach opozycji, wszystkie uchwały przygotowane na sesję.
Pytano o konferencję burmistrza B. Szpytmy z nowym zarządem Twierdzy Kłodzkiej - ZAMG w spr. sposobu zagospodarowania obiektu. Przewodnicy w nowych strojach będą oprowadzali turystów po 2. szlakach połączonych m.in. z Wielkim Kleszczem, minimłynem, Trasą Tysiąclecia, Młynówką, Pijalnią. Przygotowane będą trzy sale muzealne (związane z historycznymi miejscami słynnych ucieczek, wojną zbożową, lazaretem). Władze miasta nawiązały stosunki partnerskie po wschodniej stronie - Stare Troki na Litwie (zw. z kulturą i gospodarką). Padały pytania o nowy monitoring -7 kamer obejmie Wyspę Piasek, Młynówkę, 9 kamer - miejsca wjazdowe do Kłodzka, 2 - przenośne obsłużą imprezy lokalne, okolice zewn. i wewn. basenu, z wyjściem na ul. Jana Pawła II obsłuży 12 kamer - informował z-ca burmistrza
H. Urbanowski. Na temat nowego inwestora, który chce u nas zaistnieć szczegółów nie było, gdyż sprawa jest w toku - informował burmistrz Szpytma.
Wśród gorących tematów dwa podjęto szczególnie ostro - oszczędności, reorganizację w KOK-u i likwidację Akademii Przedszkolaka w SP 6. Żywa dyskusja między opozycją i dyr. A. Dąbrowskim wywiązała się przy uchwale zmieniającej Statut KCKSiR i zw. z reorganizacją KOK-u... . Dyr. Dąbrowski twierdził, że musi zmieścić się w budżecie uchwalonym przez Radę Miejską, pani Skarbnik uzupełniała informację...że skoro dotacja jest niższa trzeba do niej dostosować wydatki i oszczędności jakie Centrum wykaże w sprawozdaniu za 2010 i w dalszych/.../
Radny Żabski pyta - ile Panu brakuje by się zmieścić w budżecie? Dyr. Dąbrowski: od 700 tys. do 1 mln zł w tej dotacji, dużą częścią oszczędności są kadry (w trakcie dyskusji padają nazwiska B. Michnika, Joanny i Mariana Półtoranosów z omówieniem sytuacji, w jakiej się znaleźli). Radny Duda pyta o koszt utrzymania telebimu (ul. Noworudzka) - dyrektor Centrum twierdził, że odpowie pisemnie na to pytanie.
W dużym skrócie
- AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA
Temat braku przedłużenia umowy na korzystanie z obiektu SP 6 na przedszkole... . Dyrektor Akademii Przedszkolaka, rodzice dzieci przyszli tym razem na sesję RM bronić swoich racji. Przedstawili aspekt moralny problemu i zapowiedzieli, że będą walczyć do 17.09.11 r. o rozwiązanie konfliktu. Lokal otrzymano bez dotacji, strony podpisały umowę na 3 lata, z sugestią dalszego korzystania przez 10-15 lat. Remont obiektu wyniósł ok. 240 tys zł, więc czynszu nie płaciliśmy - mówiła dyr. Majowicz, czas trwania umów związanych z poniesionymi nakładami finansowymi - to aspekt prawny. Lokal został przygotowany specyficznie pod przedszkole... . W 2009 r. zwracaliśmy się do Burmistrza o ew. grunty - ok. 600 m2 - odpowiedź była na nie. Z-ca burmistrza W. Krzelowski: "nie mamy faktur potwierdzających poniesione nakłady finans.", podał wysokość czynszu na sumę ok. 80 tys zł. Dyr. Majowicz: informacja, że nasze dzieci będą miały pierwszeństwo przyjęcia w innych przedszkolach jest nieprawdziwa - zapisy trwały do 5.04.11 r - nie ma miejsc.

Wydania: