Spotkanie na lodowisku

Autor: 
D. Chmielarz
szczytna.jpg

Szczytnański Misiek Benio i Hanacki Klasek integrują dzieci ze Szczytnej i Namest na Hane. PL. 3.22/3.3.02/10.01912. to Projekt współfinansowany przez UE oraz Budżet Państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007- 2013, za pośrednictwem Euroregionu Glacensis- Przekraczamy granice.
Na lodowisku 10 marca mieli się integrować uczniowie szkół podstawowych. I integrowali, mimo że od rana siąpił deszcz, a nawet czasami padał. Z Republiki Czeskiej przyjechało wraz z opiekunami 50 osób, był wśród nich dyrektor szkoły mgr Ladislaw Hadelka, ze strony gospodarzy gościom towarzyszyli dyr. Renata Duda, wiceburmistrz Wiesław Tracz, prac. UM Jerzy Król. Nauczyciele wych. fiz. szkół przygotowali 8 konkurencji sprawnościowych,
w których sprawdzały się 3 drużyny-2 polskie i jedna czeska. Zawodnicy pokazali, że wiele potrafią, kibice dopingowali, lód wytrzymał ostrość łyżew, nawet deszcz przestał padać. Nagrody- upominki otrzymali wszyscy. Konkurencje sportowe to główny punkt spotkania, przed nimi był poczęstunek - pączki i herbata w SP im. Orła Białego, po nich - obiad w Tajemniczym Ogrodzie i zwiedzanie huty szkła z przewodnikiem i... dużym zainteresowaniem.
Czy takie projekty są zasadne i spełniają swoje cele? Bardziej niż pakty, umowy i porozumienia. Po konkurencjach młodzi Czesi spontanicznie i bez żadnych sugestii wzięli ze stojaka swoją flagę narodową i zaczęli objeżdżać z nią lodowisko, przykład z nich wzięli uczniowie polscy; ktoś to samo uczynił z flagą unijną. I zrobiło się tak... przyjaźnie, naturalnie. Młodzi ludzie chyba nawet nie całkiem świadomie pokazali, że czują się obywatelami swoich krajów, ale też obywatelami Unii, która daje całkiem nowe możliwości. I o to w tym wszystkim chodziło w 2004 r. i o to chodzi cały czas.

Wydania: