Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej - Bożków-Koszyn

Autor: 
Zbigniew Oliwa
Foto: 
Jadwiga Oliwa
koszyn.jpg

Niewielka, samodzielna osada na pograniczu Bożkowa i Nowej Rudy - Słupca, ale administracyjnie należy do Bożkowa. Położona w rejonie przełęczy oddzielającej Grzbiet Dzikowca od części Wzgórz Włodzickich, na skraju Obniżenia Bożkowa. Osada nie posiada większego areału użytków rolnych, a od północy i zachodu ciągną się rozległe hałdy i tereny dawnej kopalni “Słupiec”.
KOŚCIÓŁ pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
W 2000 r. mieszkańcy Koszyna podjęli decyzję o budowie kościoła. 9 października 2003 roku Jego Eminencja Kardynał Henryk Gulbinowicz poświęcił kamień węgielny. W listopadzie 2006 roku odbyło się poświęcenie kościoła wybudowanego przez mieszkańców Koszyna.
Msza święta w niedzielę o godzinie 10.30.

Wydania: