Bystrzycki dzwon

Autor: 
inf.wł.

Od 16 marca w Muzeum Ziemi Kłodzkiej będzie można zobaczyć dzwon, który niebawem zawiśnie w kaplicy św. Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej. Odwiedzający muzeum będą mieli okazję poznać niezwykłą historię dzwonu, ufundowanego przez Polaków, Czechów i Niemców. Nowy dzwon zawiśnie wkrótce w miejscu starego, który został w czasie II wojny światowej zrzucony z wieży i przeznaczony do przetopienia – na potrzeby przemysłu zbrojeniowego. Prezentowany obiekt jest wspaniałym pretekstem do rozpoczęcia w Muzeum Ziemi Kłodzkiej lekcji traktujących o ludwisarstwie - ginącym już zawodzie. Proponujemy młodym ludziom film ukazujący cały niemalże mistyczny proces odlewania dzwonów.

Wydania: