Umowa na III etap obwodnicy Nowej Rudy - podpisana

Autor: 
inf. Biuro Poselskie Moniki Wielichowskiej
obwodnica1.jpg

9 lutego br., w obecności Moniki Wielichowskiej posłanki na Sejm RP, Stanisława Jurcewicza senatora RP oraz Tomasza Kilińskiego burmistrza Nowej Rudy, w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, została podpisana umowa DSDiK z firmą Heilit-Woerner Budowlana Sp. z o.o. - na budowę III etapu obwodnicy Nowej Rudy (ta firma była także wykonawcą budowy I i II etapu obwodnicy).
Podpisanie rzeczonej umowy, to efekt bardzo dobrej współpracy Burmistrza Miasta Nowej Rudy, Marszałków Województwa Dolnośląskiego (Marka Łapińskiego i Rafała Jurkowlańca), obecnego i poprzedniego Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz parlamentarzystów Moniki Wielichowskiej i Stanisława Jurcewicza. Inwestycja obejmuje budowę ronda w Ludwikowicach Kłodzkich oraz budowę dwóch kilometrów obwodnicy. Nowy odcinek połączy drogę wojewódzką nr 381/od Ludwikowic Kłodzkich / z istniejącym odcinkiem obwodnicy Nowej Rudy- skrzyżowaniem z drogą powiatową –ulicą płk. Józefa Sokola.
Wybudowana zostanie także dodatkowo tzw. droga serwisowa, która pozwoli na podłączenie dróg obsługujących pola po północnej stronie obwodnicy oraz zjazdy na pola uprawne i przyległe posesje w terenie zabudowanym. Powstanie przejazd przez obwodnicę, która skomunikuje ul. Stara Droga/ wraz z odcinkiem drogi połączonej z ul. Świdnicką / z projektowaną drogą serwisową. Ponadto zakres obejmuje budowę m.in. wiaduktu drogowego, 5 przepustów, dwóch zrzutów wody do rzeki Włodzicy. Harmonogram prac przewiduje, że zakontraktowana inwestycja zakończy się w listopadzie 2012 roku. III etap budowy obwodnicy Nowej Rudy będzie kosztował blisko 16 mln zł. Planuje się, że projekt zostanie dofinansowany w połowie z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Po wielu latach zaangażowania wielu ludzi, bez których nigdy by nie doszło do realizacji tej inwestycji, połączenie z Jeleniej Góry i Wałbrzycha do Kotliny Kłodzkiej będzie sprawniejsze, szybsze i z korzyścią dla Nowej Rudy.
Satysfakcji z faktu podpisania umowy na realizację ostatniej części obwodnicy Nowej Rudy, nie ukrywa burmistrz Tomasz Kiliński. „Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne jest to zadanie dla mieszkańców oraz samego miasta. Realizacja tej inwestycji przede wszystkim znacznie odciąży silnie eksploatowaną ulicę Świdnicką, a co za tym idzie, docelowo poprawi infrastrukturę w tej części naszego miasta. Musimy pamiętać, że jest to główna trasa z Kłodzka do Wałbrzycha i udostępnienie obwodnicy w “całości”, znacznie zmniejszy natężenie w centrum miasta, czyniąc go atrakcyjniejszym. Pragnę też podziękować marszałkom Województwa Dolnośląskiego Markowi Łapińskiemu i Rafałowi Jurkowlańcowi, parlamentarzystom Monice Wielichowskiej i Stanisławowi Jurcewiczowi oraz wielu ludziom i instytucjom, które na przestrzeni lat zajmowały się dokończeniem tej inwestycji.” - podsumowuje Tomasz Kiliński.
Podobnego zdania jest Monika Wielichowska, poseł na Sejm RP, noworudzianka: „Dzisiejsze podpisanie umowy na trzeci etap obwodnicy Nowej Rudy, tym samym rozpoczęło inwestycję budowy jej ostatniego odcinka. Po wielu latach starań i zaangażowania wielu ludzi, bez których nigdy nie doszłoby do realizacji tej inwestycji, połączenie z Jeleniej Góry i Wałbrzycha do Kotliny Kłodzkiej, przebiegać będzie zdecydowanie szybciej, komfortowo, ale przede wszystkim oszczędzająco dla infrastruktury drogowej Nowej Rudy. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w wielu rozmowach zabiegając o jej realizację. Dzisiaj zakończyliśmy ważny etap w realizacji inwestycji drogowych realizowanych na terenie Nowej Rudy przez DSDiK, ale kontynuujemy dalsze tematy, chociażby realizację budowy chodnika wzdłuż drogi 381 czy kolejny ważny temat infrastrukturalny - budowę obwodnicy Słupca.”

Wydania: