Sam sprawdź swoje składki

Autor: 
Rzecznik Prasowy ZUS - Iwona Kowalska

Nie dajmy sie oszukać! Zmiana otwartego funduszu emerytalnego nie jest sposobem weryfikacji stanu swojego konta emerytalnego. Chcesz wiedzieć, czy wszystkie należne składki trafiły do OFE - sprawdź to sam.
Odebrałam ostatnio telefon od pana, który przedstawił się jako doradca finansowy. Zakomunikował mi, że na pewno mam braki na swoim koncie emerytalnym w OFE. Słuchałam, czekając na propozycję z jego strony, która prędzej, czy później paść musiała. I padła. Pan doradca poinformował, że rozwiąże moje problemy z brakującymi składkami, tylko w tym celu powinnam się z nim spotkać. W tym momencie zapytałam skąd mój rozmówca ma informacje, że mam jakiekolwiek braki na swoim koncie w OFE. Dość ogólnie stwierdził, że domyśla się, że tak musi być. Otóż tak być nie musi! Zdarzają się oczywiście braki składkowe na kontach emerytalnych w otwartych funduszach emerytalnych. Jednak są to wyjątki, które nie stanowią wcale - jak próbował mi wmówić “doradca finansowy” - reguły. Jeżeli jednak taki wyjątek nam się już zdarzy lub chociażby mamy wątpliwości, czy stan naszego konta w II filarze jest prawidłowy to nie wierzmy, że zmiana funduszu emerytalnego jest tu rozwiązaniem. Nie jest. Decyzja o zmianie funduszu nie może być podejmowana ad hoc. Jeżeli chcecie Państwo wyjaśnić wątpliwości dotyczące składek w OFE to macie do dyspozycji dużo prostszy sposób. Zacznijmy od tego, że zawsze należy zapoznać się z informacją o stanie naszego konta emerytalnego, która raz w roku przesyła nam nasz OFE. Porównajmy tę informację z drukami ZUS RMUA, które za ten sam okres przekazał nam pracodawca. Jeżeli nie dysponujemy drukiem RMUA skorzystajmy z tzw. paska wynagrodzeń, a jeżeli i jego nie mamy, poprośmy pracodawcę o podanie podstawy naliczenia składek emerytalno-rentowych za poszczególne miesiące. Mnożąc podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za dany miesiąc przez 7,3 proc. (taka część składek trafia dziś do OFE) otrzymamy kwotę składek, które powinny być na naszym koncie emerytalnym w II filarze. W przypadku gdy nasze wyliczenia różnią się z informacją z OFE możemy złożyć reklamację w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Przed złożeniem reklamacji powinniśmy sprawdzić, czy nasz fundusz emerytalny w zgłoszeniu do ZUS podał poprawnie nasze dane. To może być powodem braku wpływu składek na konto w OFE. Reklamację składamy osobiście lub za pośrednictwem poczty. Formularz reklamacji (ZUS ZRU) dostępny jest w każdej placówce ZUS oraz na stronie internetowej Zakładu. W reklamacji wskazujemy jakiego okresu dotyczą nasze watpliwości. Dalsze postępowanie to już rola ZUS-u, który wyjaśni, czy nasze wątpliwości są zasadne.

Wydania: