1 Mandat!

Autor: 
Senator RP Stanisław Jurcewicz

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie przyjęli między innymi poprawkę Senatorów wprowadzającą do Kodeksu wyborczego zapis o jednomandatowych okręgach w wyborach do Senatu. Do tej pory liczba mandatów senatorskich była uzależniona od liczby ludności w okręgu. Obecnie zaś wszystkie okręgi mają być z założenia jednomandatowe. Konsekwencją tej zmiany będzie podział całego kraju na 100 okręgów wyborczych, gdzie wyborca będzie wybierał jednego kandydata. Spowoduje to, że zasady wyboru senatorów będą bardziej proste i czytelne - wygra ten, który zdobędzie najwyższe poparcie.
Istotną zmianą jest również wprowadzenie w gminach do 40 tysięcy mieszkańców (nie będących na prawach powiatu) większościowej ordynacji jednomandatowej. Tzn., że wygrają ci kandydaci, którzy będą mieli największą ilość głosów. Natomiast w czasie głosowania w większym stopniu głosować się będzie na konkretną osobę, mniej na reprezentowaną przez kandydata opcję polityczną.
Mieszkańcy wybierając w okręgach jednomandatowych będą mieli możliwość wyboru najlepszego kandydata, który będzie ich reprezentował w Senacie. Według mnie jest to dobre rozwiązanie. Stworzenie okręgów jednomandatowych w wyborach do Senatu  zmniejszy obszar wyborczy, zwiększy aktywność parlamentarzysty oraz przybliży kandydata do wyborców i odwrotnie.

Wydania: