Skrzaty w kłodzkim muzeum

Autor: 
Irena Klimaszewska
skrzat_okladka.jpg

Skrzaty w muzeum ?! Ależ tak! Teofil, Teodor i Tymoteusz - to bohaterowie, wydanego właśnie przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej, przewodnika po placówce, przeznaczonego dla dzieci w wieku 7-11 lat. Ta napisana w formie bajeczki książeczka pt. Jak skrzat Teofil zwiedzał muzeum w Kłodzku, powinna, w założeniu wydawcy, dostarczyć odwiedzającym kłodzką placówkę dzieciom podstawowych, dostosowanych do ich percepcji, wiadomości na temat muzeum i jego zbiorów. Mamy nadzieję, że książeczka posłuży również rodzicom zwiedzającym kłodzkie muzeum wraz ze swoimi pociechami, a także stanie się inspiracją dla pracowników muzeum do przygotowania nowych ofert lekcji muzealnych i warsztatów dla najmłodszych.
Bohaterem przewodnika jest sympatyczny, ciekawy wszystkiego skrzacik Teofil, który pewnego razu postanawia obejrzeć zgromadzone w kłodzkim muzeum eksponaty. Towarzyszy mu, jako opiekun, skrzat Teodor, obu zaś po placówce oprowadza jej wieloletni rezydent – skrzat Tymoteusz, zwany Klucznikiem. Skrzaty zwiedzają kolejne pomieszczenia muzealne, zaglądają nawet do, zamkniętych dla zwiedzających, muzealnych magazynów.
Książeczka jest zaopatrzona w kolorowe fotografie wystaw i pomieszczeń muzealnych, barwne rysunki oraz zagadki, które pozwalają rozszerzyć i utrwalić poznane w trakcie lektury informacje. Dodajmy, że wydanie publikacji możliwe było dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Wydania: