Promocja twórczości uczniów i nauczycieli

Autor: 
Teresa Cimoszko
promocja1.jpg

Rozwijająca się w szybkim tempie cywilizacja wymusza na jednostce konstruowanie długofalowych i perspektywicznych kierunków działań mających na celu sprostanie coraz to nowym oczekiwaniom.
Twórczość człowieka (towarzysząca mu przez całe życie) ma jednak charakter wielowymiarowy. Oprócz wytworów pozwalających zaspokoić potrzeby fizjologiczne, społeczne i estetyczne, istnieją również efekty twórcze umożliwiające gruntowanie własnych umiejętności w procesie samorealizacji.

Dzieła powstałe w takich okolicznościach są zauważalne w Miejskim Zespole Szkół w Kłodzku.
Biblioteka szkolna od ubiegłego roku podejmuje próby wspierania twórczości uczniów i nauczycieli. Pierwszą z nich była wystawa prac (haft krzyżykowy) „Zaczarowany świat krzyżyków” polonistki pani mgr Anny Kurtasz. Drugą stanowiły rysunki techniką szkicu ołówkowego „Być kobietą …” uczennic: Darii Figórskiej, Joanny Gęgotek i Anny Wawryki.
Od września czynne są dwie wystawy. Galeria „W oknie” zaprasza do podziwiania misternego rękodzieła uczestników koła rzeźbiarskiego „Osobliwości wyrobów z gliny”. Natomiast galeria „Na sztalugach” proponuje wyjątkowe ujęcie natury („Przyroda w obiektywie”) na zdjęciach wykonanych przez młodą, wrażliwą amatorkę fotografii – Patrycję Piekarską. Być może promocja tego typu nie daje szokujących rezultatów, ma jednak charakter wspierający, informacyjny, edukacyjny i pobudzający wrażliwość.

Wydania: