Nauczyciel: naszym przyjacielem, opiekunem, drogowskazem

Autor: 
Danuta Bolisęga
nauczyciel.jpg

Dzień Edukacji Narodowej – to święto wyjątkowe. To święto, kiedy kierujemy słowa szczególne, bo słowa podziękowania w kierunku osób, które nie szczędzą swoich sił, czasu i co najważniejsze – swojego serca w procesie kształcenia naszych dzieci. W tym dniu wielką wagę nabierają słowa Stanisława Staszica „ Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie”. Każdy kto ma, choćby w najmniejszym stopniu wpływ na kształtowanie dzieci i młodzieży musi się z nimi zgodzić. Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich pedagogów oraz pracowników oświaty. To oni właśnie odgrywają ogromną rolę w procesie kształtowania młodego człowieka. Wskazują drogę, którą powinni kroczyć, służą radą, wrażliwi na potrzeby dziecka często robią więcej niż wymagają od nich przełożeni. Praca nauczyciela jest niezwykle trudna, a na jej efekty trzeba czekać wiele lat. W naszej gminie, choć nie jest duża, posiadamy ogromny potencjał ludzki. Znajdujemy tu ludzi, dla których dziecko i jego potrzeby rozwojowe stoją na pierwszym miejscu, ludzi, którzy te potrzeby dostrzegają i tych głęboko oddanych swojej pracy.
W Gminie Nowa Ruda oświata zajmuje priorytetowe miejsce, dlatego i święto jest szczególne. W tym roku obchodzone było we wtorek 9.11. w Pensjonacie „Nerisa” w Bartnicy. Uroczystość rozpoczęła Izabela Słowek-Chorób kierownik Referatu Oświaty, która gorąco powitała przybyłych gości: Stanisława Longawę – wicemarszałka Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Macieja Awiżenia - etatowego członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Juliana Golaka – radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Andrzeja Baszturę – komendanta powiatowego Policji w Kłodzku, Zygmunta Łagunę – dyrektora Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Nowej Rudzie, Krystynę Błotnicką – prezesa Zarządu ZNP w Nowej Rudzie, księdza Tadeusza Dudę, nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli, pracowników oraz radnych Gminy Nowa Ruda. Uroczystość uświetnił występ chóru z Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ludwikowicach Kłodzkich, pod kierunkiem pani Jolanty Blachy, w wykonaniu którego zebrani usłyszeli trzy utwory. Występ uczennic wprowadził wszystkich w iście odświętny nastrój. Następnie gospodarz święta Sławomir Karwowski – wójt Gminy Nowa Ruda złożył wszystkim serdeczne życzenia, wielu sukcesów w nauczaniu i wychowywaniu dzieci i młodzieży, życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy i wytrwałości w działaniach dydaktycznych, a w życiu osobistym- zdrowia i szczęścia. Na zakończenie swojego wystąpienia Wójt gminy skierował słowa po-dziękowania w stronę Macieja Awiżenia za przychylność, wsparcie i pomoc oraz wspieranie wszelkich działań zmierzających w kierunku rozwoju naszej gminy. Wyraził jednocześnie nadzieję na to, że dalsza współpraca nadal będzie się tak owocnie rozwijała. Wójt Sławomir Karwowski poprosił o zabranie głosu szanownych gości. Święto Edukacji Narodowej to czas radości i satysfakcji z wykonywanej pracy, ale również czas podziękowań i podsumowań. To doskonała okazja do wręczenia nagród Wójta Gminy Nowa Ruda. W tym roku medale za Długoletnią Służbę otrzymały Panie: Jolanta Łasak, Wiesława Wiszowata, Joanna Wiśniewska, Danuta Walaszczyk. Nominowani nauczyciele do Nagrody Roku 2010 to Panie: Danuta Kamińska, Krystyna Szubska, Urszula Nurkiewicz, Jolanta Blacha i Urszula Chorzępa. Nagrodę Wójta Gminy Nowa Ruda za osiągnięcia w pracy na rzecz rozwoju oświaty Gminy Nowa Ruda – Nauczyciela Roku otrzymała pani Jolanta Blacha. Wyróżnienia za zaangażowanie w pracę na rzecz młodzieży otrzymały dwie panie nauczycielki: Bożena Sołek-Muzyka oraz Jolanta Swergoń. Piękny to dzień, kiedy wszyscy możemy podziękować tym, którzy podjęli się tak trudnego zadania jakim jest wychowanie naszych pociech. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy jest do tego zadania stworzony. Zawód nauczyciela porównywany jest do posłannictwa, do cennego daru, który posiada niewielu, jednak wszyscy, którzy do szkoły chodzili lub chodzą, z tego daru czerpią. Tak więc wszystkim tym, którzy uczyli lub uczą serdecznie dziękujemy.

Wydania: