"Moja Marianna" w Muzeum Filumenistycznym

Autor: 
inf. wł.

W maju 2010 r. Muzeum Filumenistyczne ogłosiło konkurs fotograficzno – plastyczny „Moja Marianna Orańska”. Konkurs skierowany został do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mających swoje siedziby na terenie Masywu Śnieżnika. Organizacja konkursu wpisywała się doskonale w cykl imprez przygotowanych przez bystrzyckie Muzeum w ramach Roku Marianny Orańskiej. Po organizacji „Nocy w Muzeum z Marianną”, szerokiej promocji osoby królewny na opakowaniach zapałczanych oraz trwającym przez cały rok cyklu „Spotkań Muzealnych im. Marianny Orańskiej” nadszedł czas na podsumowanie konkursu i ogłoszenie jego zwycięzców.

Pomysłodawcy takiej formy promocji osoby Marianny, pracownicy bystrzyckiej placówki uznali, iż konkurs stworzy młodym ludziom niecodzienną możliwość zapoznania się z historią życia Marianny, jednocześnie dając im pole do swobodnego, ograniczonego jedynie indywidualną fantazją, przetransponowania swoich wyobrażeń o księżnej na język sztuki. Idea okazała się słuszna, gdyż do konkursu zgłoszono całe mnóstwo prac, które poddano ocenie jury pod przewodnictwem dyrektora Muzeum, historyka sztuki - Tomasza Nowickiego.
W wyniku decyzji jury postanowiono nagrodzić następujące prace:
I. W kategorii szkoły podstawowe:
MIEJSCE PIERWSZE /ex aequo/:
Natalia Łysiak, Weronika Worosz, Bernadetta Kantor - Szkoła Podstawowa w Międzylesiu, klasa III a, opiekun: Lucyna Zielińska; Praca zbiorowa - świetlica szkolna - Szkoła Podstawowa w Wilkanowie, opiekun: Jolanta Bury
MIEJSCE DRUGIE /ex aequo/:
Karolina Kruczek - Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym, klasa III, opiekun: Iwona Czerwik; Dominika Nowak - Szkoła Podstawowa w Międzylesiu, klasa III, opiekun: Iweta Leśniak
MIEJSCE TRZECIE /ex aequo/
Emilia Pawlaszek - Szkoła Podstawowa w Wilkanowie, opiekun: Jolanta Bury; Wiktoria Matkowska - Szkoła Podstawowa w Wilkanowie, klasa IV, opiekun: Jolanta Bury
NAGRODA DYREKTORA MUZEUM FILUMENISTYCZNEGO - Roksana Zarówny - SP w Międzylesiu, klasa III a, opiekun: Lucyna Zielińska
II. W kategorii szkoły gimnazjalne:
MIEJSCE PIERWSZE - Kacper Foremnik - Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim, klasa III d, opiekun: Agnieszka Tatarynowicz
MIEJSCE DRUGIE - Wioletta Wlaźlak - Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim, opiekun: Grażyna Chilicka
MIEJSCE TRZECIE - Katarzyna Ptasińska - Samorządowe Gimn. nr 2 w Domaszkowie, opiekun: Mariola Bzowa
III. W kategorii fotografia:
WYRÓŻNIENIA
Nikodem Jacuk - LO w Bystrzycy Kłodzkiej, klasa III a; Marlena Sienkiewicz - Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim, klasa III d, opiekun: Agnieszka Tatarynowicz; Anna Ludwiniak - Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim, klasa III d, opiekun: Agnieszka Tatarynowicz
I,II i III miejsca nie przyznano
Ogłoszenie wyników konkursu miało miejsce 5 XI 2010 w Muzeum Filuenistycznym. Główną atrakcję spotkania stanowiło uroczyste wręczenie laureatom nagród rzeczowych i specjalnie zaprojektowanych dyplomów. Pracownikom bystrzyckiego Muzeum udało się pozyskać środki na zakup nagród z funduszy Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Upominki były wyjątkowo atrakcyjne - najlepsi młodzi artyści otrzymywali odtwarzacze DVD, telefony komórkowe oraz odtwarzacze plików mp3. Uzupełnienie puli nagród stanowiły ciekawe wydawnictwa albumowe i książki z zakresu historii sztuki. Dodatkową, chyba najcenniejszą nagrodą dla uczestników, stanowiła możliwość zaprezentowania swoich prac na wystawie czasowej w Muzeum Filumenistycznym. Na przygotowanej specjalnie ekspozycji zobaczyć można prace wszystkich laureatów oraz najciekawsze prace, które nie otrzymały nagrody jury. Wystawę „Moja Marianna Orańska” będzie można oglądać w Bystrzycy Kłodzkiej do połowy grudnia bieżącego roku.

Wydania: