Bezrobotni dla gospodarki wodnej

Autor: 
inf. M. Zilbert

Jednym z programów realizowanych w tym roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku jest program „Bezrobotni dla gospodarki wodnej”, którego pomysłodawcą i twórcą jest Bogusław Wijatyk, dyrektor departamentu EFS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego trzeciej kadencji.
Trwający od czerwca do listopada br. program miał na celu zatrudnienie osób bezrobotnych do oczyszczania i pogłębiania rowów melioracyjnych oraz cieków wodnych we wszystkich gminach w powiecie kłodzkim. Z programu, mającego istotne znaczenie dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w naszym powiecie, za pośrednictwem PUP, skorzystało ponad 400 bezrobotnych.

Wydania: