50 lat SP 7!

Autor: 
Ania Kurtasz

W związku z obchodami pięćdziesięciolecia SP7 zwracam się z gorącą prośbą do absolwentów, nauczycieli (byłych i obecnych) oraz wszystkich sympatyków naszej szkoły o użyczenie zdjęć ze szkołą związanych (klasowych, z uroczystości szkolnych itp).
Będą one wykorzystane do zorganizowania wystawy na terenie placówki w czasie obchodów.
Zdjęcia dostarczać można w formie papierowej do biblioteki szkolnej (parter, koło sekretariatu) lub w formie elektronicznej – skan w bardzo dobrej rozdzielczości na adres: ak.anek@wp.pl
Proszę o podpisanie zdjęcia na odwrocie oraz opisanie osób i sytuacji przedstawionej na zdjęciu i podanie roku wydarzenia (nawet orientacyjnie). Fotografie zostaną zwrócone po obchodach.

Wydania: