Tutaj czas jakby zwolnił

Autor: 
Danuta Chmielarz
złotno.jpg
granada.jpg

Gmina Szczytna liczy 7 wsi; jedne położone są bliżej Dusznik Zdroju, inne bliżej Polanicy Zdroju. każda z nich ma swoje walory, ambicje, wyobrażenia o przyszłości, jednak w niektórych ta przyszłość jest zdeterminowana przez przeszłość.
Łężyce. Leżą na trasie Szczytna - Duszniki - Złotno - Karłów. Między Złotnem a Karłowem. Już na początku wsi rzuca się w oczy jej przeszłość - pozostałości po Państwowym Przedsiębiorstwie Hodowlanym lub - jak kto woli - po PGR. Niszczejące budynki gospodarcze zamknięte na łańcuchy i kłódki, błoto, wysokie chaszcze i on - BARSZCZ SOSNOWSKIEGO - osiągający ok. 2-3 m wysokości, rosnący pojedynczo i w skupiskach. Jest niebezpieczny dla ludzi, może spowodować oparzenia nawet 3. stopnia. Wielu mieszkańców wsi i okolic zna ten ból. Barszcz sprowadzono z byłego ZSRR, miał być doskonałą paszą dla bydła, którego dawno już nie ma. On jest
i ma się dobrze. - Walczymy z tym barszczem każdego roku, staramy się niszczyć każdą roślinę - ale wciąż jest. Jego nasiona przenoszą zwierzęta, wiatr, woda - mówi pani Sołtys Łężyc.
Największe skupiska barszczu znajdują się na gruntach dzierżawionych od Agencji Rolnej - własność prywatna,
a dzierżawcy w Łężycach nie mieszkają, nie mają czasu na usuwanie jakiegoś tam barszczu. Więc ten ma się dobrze i zdobywa coraz to nowe tereny. Także poza Łężycami.
Droga przez Łężyce jest dziurawa, od połowy wsi nieoświetlona a chodników nie ma. Są natomiast piękne tereny, duże możliwości dla rozwoju turystyki. Znajduje się tu ośrodek „Granada” i ośrodek wypoczynkowy „U Anny” - pięknie położony, zaspakajający potrzeby i wymagania wszystkich turystów. Nad wsią góruje niewielki kościół pw. św. Marii Magdaleny, jest sklep, a w budynku niegdyś szkolnym, potem schronisku młodzieżowym - znajdują się mieszkania. Na ostatnie prace - roboty ziemne przy budynku i na uroczyste otwarcie czeka Wiejskie Centrum Aktywności (świetlica wiejska). Ma to nastąpić 15.10.2010 r. o godz. 17.00. Świetlica otworzy przed mieszkańcami nowe możliwości - jakie? - zależy od nich samych.
W porównaniu z pobliskim Złotnem Łężyce to miejsce, gdzie czas zatrzymał się w miejscu, chociaż mieszkańcy bardzo się starają by zwyciężyła przyszłość.
Foto: Ośrodek „Granada” i świetlica w Złotnie

Wydania: