Świdnica -2

Autor: 
Ania Kurtasz
widnica.jpg

Będąc w Świdnicy, warto zwiedzić Muzeum Dawnego Kupiectwa mieszczące się w Ratuszu. Jest ono czynne od wtorku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00, a w soboty i niedziele: 11:00 – 17:00. Bilety wstępu nie są drogie (5zł normalny, 3zł ulgowy) i fotografować można do woli bez uiszczania dodatkowych opłat.
Muzeum powstało w roku 1967 i nawiązuje do kupieckiej tradycji miasta. Obecnie istnieją w nim następujące działy merytoryczne: Historii Świdnicy, Dawnego Kupiectwa, Metrologiczny, Naukowo-Oświatowy. Stałe ekspozycje muzeum prezentują aranżacje: dawnej karczmy, apteki, sklepu, domu wagi, urzędu miar oraz kasy sklepowe, etykiety, pieniądze, odważniki i miary. W pięknej gotyckiej Sali Rajców ratusza przygotowano ekspozycję poświęconą historii miasta z makietą siedemnastowiecznej Świdnicy.
W dziale metrologicznym gromadzi się, opracowuje i udostępnia zabytki kultury materialnej zawiązane z wymianą towarową. Znajdziemy tu zatem wagi i odważniki (wszelkich typów), łokcie, średnicomierze, miary nasypne i nalewne, a także narzędzia miernicze do cechowania, wzorcowania i legalizacji narzędzi użytkowych. Do najcenniejszych wag należą wagi targowe oraz wagi monetarne. Na szczególną uwagę zasługuje jedyny publicznie dostępny na świecie egzemplarz wagi stołowej Rademachera.
Dział Dawnego Kupiectwa gromadzi zabytki związane z da-wnym handlem.
Podziwiać można tu ciekawe butelki (ze szkła, kamionki i porcelany), kamionkowe flaszki po likierach i wó-dkach, opakowania towarów kolonialnych (pudełka na tytoń, papierosy, kawę, herbatę i wyroby cukiernicze). Następne kolekcje stanowią przedmioty stanowiące wyposażenie sklepów, np. kasy sklepowe oraz zbiór eksponatów związanych z reklamą: szyldy, popielniczki, wydawnictwa reklamowe.http://muzeum-kupiectwa.pl/uploads/images/dzialy/eksponat.jpg
Dział historii Świdnicy zajmuje się gromadzeniem zabytków i informacji o mieście, jak również upowszechnianiem jego dziejów. Ekspozycja poświęcona historii Świdnicy znajduje się w Sali Rajców, którą zdobią polichromie z około 1538 roku. Na środku sali umieszczono makietę siedemnastowiecznej Świdnicy. Znajdują się tu także minerały z okolic miasta, znaleziska archeologiczne i akcesoria związane z silną tradycją życia rzemieślniczego (cechowe tłoki pieczętne, reprezentacyjne cynowe naczynia, tarcze trumienne, statuty cechowe itp.). Obok Sali Rajców urządzono także niewielkie „mauzoleum” Piastów świdnickich, którego główną ozdobę stanowią kopie rzeźbionych płyt tumbowych z przedstawieniami założyciela księstwa świdnickiego – Bolka I i jego wnuka – Bolka II.
Informacje o muzeum opracowałam na podstawie strony: http://muzeum-kupiectwa.pl.

Wydania: