20 lat samorządności

Autor: 
TimeOut

W dniach 20-21września, z okazji obchodów XX-lecia Samorządu Terytorialnego w Nowej Rudzie; odbyła się konferencja z udziałem Miast Partnerskich. Głównymi tematami spotkania, były zmiany społeczno - gospodarcze na przestrzeni ostanich lat oraz podsumowanie 10-lecia od zamknięcia Kopalni Węgla Kamiennego “Nowa Ruda”. Jakiekolwiek znaczące zmiany ekonomiczne na naszym terenie, zapoczątkowane od lat 90-tych; związane były ściśle z długoletnim wydobyciem węgla w Nowej Rudzie-Słupcu. Ten temat był przewodnim, podczas pierwszego dnia konferencji w Centrum Biznesu i Innowacji. Występ orkiestry górniczej zainaugurował początek obrad. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in: Monika Wielichowska- poseł na Sejm RP, przedstawiciele miast partnerskich: Libuse Ruckova (Broumov), Johannes Beisenherz (Castrop- Rauxel) oraz w imieniu mera Wallers Arenberg- Chantal Saegerman. Swoją obecnością także zaszczycili radni miejscy, dyrektorowie placówek oświatowych, prezesi spółek, przedstawiciele środowisk górniczych oraz mediów. Podczas uroczystego otwarcia, burmistrz Nowej Rudy- Tomasz Kiliński, podziękował wszystkim za przybycie, zaznaczył potrzebę pamięci o tradycjach górniczych naszego miasta, ale także podkreślił konieczność działań mających na celu zagospodarowanie terenów niegdyś wchodzących w skład kopalni. Kolejne przemówienia dotyczyły “Historii górnictwa w Nowej Rudzie”(Andrzej Behan), restrukturyzacji kopalń(Antoni Karaś) oraz metod i funkcjonowania Noworudzkiego Parku Przemysłowego(Jerzy Dudzik). Goście specjalni z Czech, Niemiec i Francji, również zabrali głos w dyskusji, przedstawiając sytuację restrukturyzacyjną w poszczególnych państwach. Na zakończenie części merytorycznej, burmistrz Tomasz Kiliński, wraz z przewodniczącym Rady Miasta Andrzejem Behanem- uhonorowali osoby rekultywujące pamięć o kopalni( ks.Jerzego Czernala, Jana Podgórskiego, Bolesława Jaroszewskiego, Edwarda Śledzia, Janusza Staniochę, Jana Wolana, Mariana Latosa), oraz tych, którzy regularnie wspierają działania mające na celu pobudzenie lokalnej gospodarki (Monika Wielichowska, Mirosław Greber, Jerzy Dudzik). Uroczystościom towarzyszyła wystawa poświęcona noworudzkiemu górnictwu oraz zwiedzanie zakładu ZPAS, funkcjonującego w obrębie Noworudzkiego Parku Przemysłowego i WSSE.
Drugi dzień konferencji to uroczysta sesja rady miasta, wykłady na temat form samorządności oraz pamiątkowe odznaczenia. Sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury zapełniła się honorowymi obywatelami Nowej Rudy- Dorota Idzi, Janusz Trzciński, byłymi, noworudzkimi burmistrzami, radnymi wszystkich 5. kadencji oraz pracownikami Urzędu Miasta. Kluczowym momentem obchodów, była sesja rady miasta; podczas której podpisane zostało porozumienie o współpracy Nowej Rudy z miastami partnerskimi. Głównymi postanowieniami dokumentu, jest zacieśnienie stosunków międzypaństwowych, regularna wymiana informacji oraz współpraca na płaszczyźnie inwestycyjno- handlowej.
Serię wykładów zapoczątkował prof. Janusz Trzciński, który przedstawił modyfikowane na przestrzeni lat ustawy
i przepisy o samorządzie terytorialnym. Po wystąpieniach delegacji miast partnerskich, oraz części artystycznej- burmistrz Tomasz Kiliński, wraz z przewodniczącym Rady Miasta Andrzejem Behanem, wręczyli pamiątkowe medale.
Dwa dni konferencji to rozliczenie z przeszłością, próba podsumowania 10-ciu lat bez kopalni, a przede wszystkim święto samorządności na szczeblu terytorialnym.

Wydania: