Samorządowa karuzela...

Autor: 
Danuta Chmielarz

Nie jest rzeczą niezwykłą, że wydarzenia zupełnie od ludzi niezależne, mają ogromny wpływ na życie codzienne, a nawet polityczne kariery. Tak jest na pewno z kataklizmami.
Na wybory w 1998 r. w dużym stopniu miało zachowanie kandydatów do władz lokalnych, szczególnie tych, którzy w tych władzach już byli - ich zaangażowanie, gotowość do niesienia pomocy. Kandydatów na 20 miejsc w Radzie Miejskiej było 65. Mandaty otrzymali: J. Gołek, E. Kondratiuk, J. Król, W. Szlosberger, I. Hoffman, R. Jaroszewicz, Zb. Jędreas, Cz. Piwowarczyk, A. Lis, M. Halemba, M. Szpanier, M. Holly, B. Tyrybon, J. Doskocz, A. Szymański, J. Kazimierski, M. Onak, E. Ogrodnik, St. Maciejny, B. Lichołat. Przewodniczącym R.M. po raz drugi został Marek Szpanier, jego zastępcą Barbara Lichołat. Burmistrzem i przewodniczącym Zarządu Gminy, także po raz drugi, został Edward Kondratiuk, a jego zastępcą Sławomir Włosniewski. W skład Zarządu weszli, oprócz Burmistrzów - Jerzy Król, Ireneusz Hoffman, Bogusława Tyrybon, Wojciech Szlosberger i Zbigniew Jędreas.
Wynagrodzenie burmistrza i zastępcy wynosiło 5 289 zł i 4 283 zł, członków Zarządu 450 zł, radni otrzymywali diety od 100 do 150 zł - w zależności od funkcji.
W 1998 r. odnotowano 36 urodzeń, 67 małżeństw, 83 zgony. Praktycznie przez całą tą kadencję - przełomową - lata 1998 -2002 - Gmina goiła rany po zniszczeniach, mając szansę - korzystając z pieniędzy na usuwanie skutków powodzi - na zrobienie tego, na co „normalnie” nie byłoby jej stać.
W 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej, powstał POWIAT KŁODZKI, znajdujący się w czołówce co do wielkości - w kraju. Odtąd aktywni mieszkańcy Ziemi Kłodzkiej musieli zwracać uwagę nie tylko na to, co się dzieje w ich gminach, ale także na to, co w Powiecie. Dla wielu był to szczebel
w karierze - głównie politycznej.
W Szczytnej tymczasem trwały remonty, budowy, tworzono plany rozwoju Gminy. Odnowiony został m.in. komisariat, przystanek PKS; 50. lecie istnienia obchodziła Biblioteka Miejska; w OSP naczelnikiem został Andrzej Axmann; konsorcjum T6 otrzymało od Przewodniczącego Izby Turystycznej nagrodę „Globus ‘99”. 30 marca w sali posiedzeń UMiG uroczyście, z udziałem ks. Benedykta Narlocha zawieszono krzyż - pewnie miał przypominać, że prawda powinna znaczyć prawdę, a sprawiedliwość - sprawiedliwość. Został też poświęcony, wyremontowany po powodzi, budynek Urzędu. W zatwierdzonym budżecie Gminy dochody zaplanowano na 6 821 253 zł, wydatki na 6 522 231 zł. Zostali też wybrani nowi sołtysi: J. Wach w Chocieszowie, E. Kopka w Niwie, St. Ogrodnik w Wolanach, M. Onak w Złotnie, St. Borszowski w Łężycach i M. Lendzion w Dolinie.
Wydarzeniem tego roku było powstanie w Szczytnej GIMNAZJUM (od 1.09. 1999 r. - efekt reformy oświatowej), którego dyrektorem został Wiesław Tracz. Wydarzeniem pierwszej części kadencji - budowa ujęcia wody na Zaciszu - kłopoty z wodą sięgnęły bowiem dna.

Wydania: