Porozumienie o współdziałaniu

Autor: 
J. Kozłowski - rzecznik prasowy SOSG
graniczna2.jpg

4.08.2010 r. komendant Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku płk SG Grzegorz Budny oraz dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu Dariusz Staniów podpisali porozumienie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Służby Celnej i Straży Granicznej. Zakres współdziałania obejmuje m.in. udzielanie wzajemnej pomocy w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń skarbowych, nielegalnej migracji, nielegalnej pracy cudzoziemców a także nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, bronią, amunicją, materiałami% wybuchowymi, dobrami kultury oraz transgranicznego przemieszczania odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych
i promieniotwórczych na terenie właściwości miejscowej IC we Wrocławiu i SOSG.
Porozumienie obejmuje wspólne organizowanie działań zmierzających do zapobiegania oraz zwalczania przestępczości oraz udzielania pomocy szkoleniowej.

Wydania: