Umowa na dokumentację obwodnicy Kłodzka podpisana

Autor: 
Michał Nowakowski z GDDKiA
Podpisanie_umowy_na_dok.prokektowa_obwodnicy_Klodzka_www.jpg

Dzisiaj, 09. sierpnia 2010 r., w siedzibie Oddziału GDDKiA we Wrocławiu podpisano umowę pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a firmą TRANSPROJEKT Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów Sp. z o.o. na Opracowanie dokumentacji projektowej dla: “Budowy obwodnicy m. Kłodzko w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46”.
Wybrana w procedurze przetargowej oferta zawiera kwotę 1 744 112,00 zł brutto.

Przypominamy, że do przetargu na zaprojektowania Obwodnicy Kłodzka zgłosiło się 23 wykonawców.
Projektowana obwodnica ma na celu połączenie dróg krajowych  nr 8, 33 i 46 na kierunku północ-południe. Koncepcja zakłada poprowadzenie obwodnicy po zachodniej stronie Kłodzka oraz wykonanie tzw. łącznika drogi krajowej nr 46 po wschodniej stronie miasta. Projektowana obwodnica będzie miała ok. 6,5 km  długości, zaś łącznik drogi krajowej  nr 46 ok. 2,5 km. Obwodnica umożliwi tranzytowy przejazd przez Kłodzko zapewniając połączenie między drogami 8 ,33 oraz 46. Obwodnica wpłynie korzystnie także na ruch  lokalny, który zostanie odciążony  od ruchu tranzytowego. Wykonawca dokona analizy wariantów wskazanych  w Koncepcji Programowej pod kątem uwarunkowań środowiskowych i technicznych. W przypadku konieczności modyfikacji  wskazanych w Koncepcji Programowej wariantów Wykonawca dokona korekty ich przebiegu. Opracuje także Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy oraz przygotuje niezbędne materiały do tzw. decyzji ZRiD (Zgody na Realizację Inwestycji). Projekt obwodnicy Kłodzka powstanie w ciągu  21 miesięcy od podpisania umowy. Budowa obwodnicy Kłodzka mogłaby rozpocząć się w pierwszym półroczu  2012  roku.
W podpisaniu umowy brali udział: Robert Radoń - dyrektor GDDKiA Oddziału we Wrocławiu, Jacek Oszytko - dyrektor ds. Zarządzania Drogami i Mostami oraz reprezentanci firmy TRANSPROJEKT Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów Sp. z o.o. W spotkaniu uczestniczyli także, pani poseł Monika Wielichowska, działająca aktywnie na rzecz społeczności lokalnej dla powstania Obwodnicy Kłodzka oraz starosta kłodzki Krzysztof Baldy.

Wydania: