Powiatowy Konkurs Dziennikarski 2010

Autor: 
Mariola Kowalcze

Rola solidnego mecenatu, to przede wszystkim mądra opieka i wsparcie, tak, aby efekty pracy podopiecznych były dobre i korzystne dla wszystkich. I co też nie bez znaczenia, by były trwałe i motywowały. Dziesięć edycji konkursu powiatowego „Gazeta szkolna – wizytówka szkoły” organizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Kłodzku, to już wypracowany kształt organizacyjny, dobra współpraca z patronem medialnym i jednocześnie prowadzącym warsztaty dla młodych dziennikarzy, czyli redakcją „Bramy”. Jednak wszystkie te ważne elementy nie miałyby szans powodzenia wśród uczestników bez wsparcia bardzo licznych sponsorów. To oni zapewniają, że praca szkolnych dziennikarzy oraz ich opiekunów ma bardzo konkretny wymiar. Po prostu bogate nagrody. Tegoroczna jubileuszowa edycja spotkała się z wielką hojnością darczyńców. Prezenty, jakie otrzymali nagrodzeni są niezwykle cenne. W imieniu organizatorów konkursu wszystkim laureatom gratuluję! A sponsorom serdecznie dziękuję i liczę na dalszą współpracę.
Miłych wakacji i do zobaczenia za rok!!!

A oto lista mecenasów X edycji konkursu „Gazeta szkolna – wizytówka szkoły”:
1. BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY - Bystrzyca Kłodzka
2. BIURO POSELSKIE MONIKI WIELICHOWSKIEJ - Nowa Ruda
3. BIURO POSELSKIE JAKUBA SZULCA – Kłodzko
4. BURMISTRZ MIASTA - Duszniki Zdrój
5. IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA ZIEMI KŁODZKIEJ – Kłodzko
6. KŁODZKIE CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI - Kłodzko
7. KŁODZKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE – Kłodzko
8. KOPALNIA ZŁOTA - Złoty Stok
9. KSIĘGARNIA ul. Wita Stwosza - Kłodzko
10. MUZEUM FILUMENISTYCZNE - Bystrzyca Kłodzka
11. MUZEUM PAPIERNICTWA - Duszniki Zdrój
12. MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ – Kłodzko
13. PAPIERNIA WIST - Kłodzko
14. PARK NARODOWY GÓR STOŁOŁOWYCH - Kudowa Zdrój
15. JAROSŁAW RADOMSKI, PRACOWNIA ARTYSTYCZNA - Kłodzko
16. REDAKCJA„Gazety Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej”
17. STAROSTWO POWIATU KŁODZKIEGO
18. STOWARZYSZENIE GMIN POLSKICH EUROREGIONU GLACENSIS
19. STOWARZYSZENIE GMIN ZIEMI KŁODZKIEJ
20. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH - Oddział w Kłodzku
21. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KŁODZKA
22. URZĄD GMINY - Kłodzko
23. URZĄD MIASTA – Kłodzko
24. URZĄD MIEJSKI - Nowa Ruda
25. WYDAWNICTWO MAMIKO - Nowa Ruda
26. ZAKŁAD POLIGRAFICZNY PERFEKTA - Kłodzko

Wydania: