XX Jubileuszowy Kłodzki Konkurs Pianistyczny

Autor: 
Małgorzata Panek-Kiszczak
Muz-Koncert laureatów XX Jubileuszowego Kłodzkiego Konkursu Pianistycznego.jpg

W dniach 14 – 15 maja 2010 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Kłodzku rozbrzmiewała tylko muzyka fortepianowa w wykonaniu młodych adeptów sztuki pianistycznej – uczniów klas III i IV szkół muzycznych z terenu całej Polski.
W tegorocznym XX Jubileuszowym Kłodzkim Konkursie Pianistycznym wzięło udział 42 uczniów z 25 szkół muzycznych w Polsce, w tym troje uczniów z Základni Umeleckiej Školy w Rychnovie nad Kně-žnou. Z miastem tym Kłodzko nawiązało niedawno współpracę, w ramach której kłodzka szkoła muzyczna dwukrotnie już organizowała polsko-czeskie koncerty wspólnie ze szkołą muzyczną w Rychnovie. Owocem tej współpracy jest między innymi udział czeskich uczniów w Kłodzkim Konkursie Pianistycznym.
Młodych artystów oceniało jury złożone z wybitnych osobowości polskiej pianistyki w składzie: przewodniczący jury – prof. Grzegorz Kurzyński z Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz członkowie jury – prof. Maria Murawskaz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i prof. Anna Wesołowska-Firlej z Akademii Muzycznej w Łodzi.
Wśród uczestników konkursu w kategorii klas III znalazła się Weronika Krasoń – uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kłodzku, która zdobyła wyróżnienie. Jest to tym cenniejsze osiągnięcie, że Weronika jest uczennicą klasy I i kształci się w klasie fortepianu pani Katarzyny Mąki dopiero 8 miesięcy ! – gratulujemy pani i uczennicy !!!
W grupie tej wyróżnienie zdobyła również uczennica szkoły muzycznej w Rychnovie nad Kněžnou (Czechy) – Anna Hanzlová z klasy Tatány Zemanovej
Szczegółowe wyniki z obrad jury dotyczące wyników konkursu w obu kategoriach zostały podane na stronie internetowej PSM w Kłodzku. Fundatorem nagród głównych – to jest bezpłatny udział w dwutygodniowym kursie muzycznym laureatów I i II miejsca w kategorii uczniów klas III i IV jest – Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży „Młodzież Polska” – Region Dolnośląski reprezentowane przez prezesa Zarządu pana Jerzego Pytasza, którego wieloletniej współpracy z kłodzką szkołą muzyczną nie sposób przecenić.
Obchody XX Jubileuszu Kłodzkiego Konkursu Pianistycznego uświetnione zostały Koncertem Laureatów Ostatnich Edycji Kłodzkiego Konkursu Pianistycznego, który odbył się 14 maja 2010 r. (piątek) o godz. 18.00 w Dworku Chopina w Dusznikach Zdroju. Wspaniałe przygotowanie tego przedsięwzięcia oraz wysoce profesjonalne poprowadzenie całego koncertu jest zasługą pań: Joanny Kocyan i Elżbiety Malinowskiej, nauczycielek klasy fortepianu PSM I st. w Kłodzku. Zarówno występujący w koncercie uczniowie jak i osoby zaproszone na koncert w charakterze słuchacza, wyrażały swój podziw i uznanie dla tej inicjatywy. Laureaci poprzednich edycji kłodzkiego konkursu zostali obdarowani upominkami, a ich nauczyciele oprócz upominków otrzymali także dyplomy uznania za wybitne osiągnięcia pedagogiczne. Wśród licznie zgromadzonej publiczności, na koncercie obecny był także wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Region Dolnośląski - pan Zygmunt Komuszyna.
XX Jubileuszowy Kłodzki Konkurs Pianistyczny pod honorowym patronatem burmistrza miasta Kłodzka pana Bogusława Szpytmy, przy wsparciu finansowym Centrum Edukacji Artystycznej
w Warszawie, cieszył się wspaniałą opinią licznie przybyłych uczestników i niewątpliwie przysporzył naszemu miastu splendoru, a wieść o nim rozeszła się w różne regiony kraju jak również za granicę.

Wydania: