Ranunculus Penicillatus 2009

Autor: 
Marek Gałowski
gmina - Ranunculus.jpg

Ranunculus penicillatus to łacińska nazwa wodnej rośliny jaskier pędzelkowaty, która w dużych ilościach porasta przepływającą przez gminę Kłodzko rzekę Białą Lądecką. Nazwę tej rośliny otrzymała nagroda, która przyznawana jest osobom i podmiotom szczególnie zasłużonym dla rozwoju gminy Kłodzko. Kapitułę tej nagrody stanowią: wójt Gminy Kłodzko Ryszard Niebieszczański, przewodniczący Rady Gminy Wiesław Mrzygłód, przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Kłodzku Leszek Bobula, wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Matysiak i sołtys wsi Wojciechowice Jadwiga Ćwichuła.
W sobotę 24 kwietnia br., w auli Gimnazjum Gminnego w Kłodzku, odbyła się już 9 Gala Nagród Roku Gminy Kłodzko „Ranunculus Penicillatus” - tym razem za 2009 rok. Całość przebiegała w podniosłej atmosferze; wszak świeżo po żałobie narodowej. Przybyli uczcili pamięć ofiar tragedii pod Smoleńskiem minutą ciszy, zaś planowany koncert Artura Chamskiego został przełożony (odbędzie się 23 maja w Jaszkowej Dolnej, przy okazji biegów górskich). Zamiast koncertu były wiersze recytowane przez ich autorkę Grażynę Sobczak z Krosnowic. Prezentowane były także prace malarskie artysty z Ołdrzychowic Kłodzkich Kazimierza Adamajtisa. Publiczność została zapoznana z wszystkimi kandydaturami w formie prezentacji filmowej.
Oto lista osób oraz instytucji nagrodzonych i pozostałych nominatów (w nawiasie) w poszczególnych kategoriach: NAJLEPSZA OSOBOWOŚĆ: ks. proboszcz Bolesław Stanisławiszyn – Parafia Żelazno, (Teresa Biel Lutosławska, artystka ludowa z Szalejowa Górnego; Kazimierz Adamajtis, artysta ludowy
z Ołdrzychowic Kłodzkich); INWESTYCJA ROKU: spółka STOLPLAST z Szalejowa Górnego za nowy obiekt fabryki, (Rada Sołecka wsi Jaszkowa Górna za przystanki autobusowe); NAJLEPSZA FIRMA HANDLOWA: Spółka FLORA-PRASZKA z Szalejowa Dolnego, (Restauracja BOGUSZYN w Boguszynie); SPONSOR ROKU: Kłodzki Oddział PZU, (Karol Kurowski z Roszyc); NAJLEPSZA PLACÓWKA EDUKACYJNA LUB KULTURALNA: Przedszkole Gminne w Ołdrzychowicach Kłodzkich, (Świetlica wiejska w Wojborzu); NAJLEPSZA INICJATYWA: Zespół Wychowania Przedszkolnego KRASNALE z Szalejowa Górnego, (Zespół Ludowy Marzenie z Roszyc); SPORTOWIEC ROKU: Ludowy Klub Sportowy ISKRA Jaszkowa Dolna, (Rodzina Ogrodowczyków z Wojborza); NAJLEPSZA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA: Gospodarstwo Agroturystyczne U KOWALA w Kamieńcu, (Szlak Pomników
w Szalejowie Dolnym); ORDER DZIECKA: Państwo Maria i Jan Leśnikowie ze Zbąszynia, (Dagmara Łastowska ze Szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach Kłodzkich), NAJLEPSZA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ: Fundusz Stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego, (Ochotnicza Straż Pożarna z Jaszkowej Górnej); KARIERA ROKU: Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Stanisław Longawa, (Konrad Tomaszewski za projekt Szklane Anioły). Przyznano także trzy „Jaskry Specjalne” - otrzymali je partnerzy gminy Kłodzko: Heinz Lunte, burmistrz niemieckiego miasta Georgsmarienhütte, Władysław Wnętrzak, wójt gminy Rytro oraz Mikroregion Rychnovsko.

Wydania: