Dzień Wiosny w Stroniu Śląskim

Autor: 
Aleksandra Domańska

Dn. 22 marca uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim świętowali Pierwszy Dzień Wiosny zwiedzając Jaskinię Niedźwiedzią. Było to bardzo fascynujące gdyż po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć nową ekspozycję w holu oraz mogliśmy podziwiać feerię barw nacieków przy dźwiękach muzyki - w środku.
Szczególne podziękowania za umożliwienie eskapady należą się: p. dyrektorowi Zakładu Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia” p. Arturowi Sawickiemu za umożliwienie zwiedzania jak i poświęcenia swojego prywatnego czasu, p. burmistrzowi Zbigniewowi Łopusiewiczowi za zgodę na nieodpłatne zwiedzanie jaskini, przewodnikom PTTK Stronie Śląskie pp. Marii Bobko, Danucie Gutek, Magdzie Janicy, Adrianowi Młynarczykowi, którzy podzielili się z nami swoją wiedzą jak i pasją odkrywania tajników jaskiniowych.
Wycieczka ta stanowiła realizację jednego z punktów programu „Wędruj z Nami” autorstwa pp. Elżbiety Wądrzyk, Iwony Duszkiewicz i Aleksandry Dumańskiej

Wydania: