Echa 48. sesji RM w Kłodzku

Autor: 
Magda Duszyńska

Do porządku obrad wprowadzono druki nr 508 i 509 (dot. zgodności i zmian w planach przestrzennych Wyspy Piasek) i zdjęto druk nr 502 (kolejna konsultacja na wniosek radnych dot. dofinansowań dla wspólnot na remonty). *Sprawozdanie Burmistrza z prac/.../ . Radny G. Żabski pytał o spotkanie z kupcami w spr. parkingów Targowiska przy ul. Kościuszki oraz propozycji budowy nowej hali - wizytówki Kłodzka. Zainteresowani - M. Bromboszcz, prezes GS (wieczysty dzierżawca gruntu), spółka kupców+ udział miasta musieliby zgromadzić kapitał ok.1 mln zł, by uzyskać pomoc z UE na budowę hali do 2000 m2. Burmistrz B.Szpytma mówił o konstruktywnych rozmowach w obu tematach, i by wziąć wzór z hal wrocławskich.

Radna C. Włodarczyk sugerowała wzór z Wałbrzycha i nieźle prosperującego „Manhatanu” i aby maksymalnie obniżyć nakłady na w/w. Radna wnosiła także o niesprzedawanie lokali użytkowych za „wszelką cenę” gdy w kasie brak zasobów/.../. Burmistrz bronił decyzji twierdząc, że nie zawsze chodzi o „kasę”, a często o zejście z własności (w I/2010 Coca Colę sprzedano za 1 mln zł).
*Informowano o bieżącej realizacji wydatków niewygasających na 2010 r.
* Gorącą dyskusję wywołała uchwała (z autopoprawką) dot. zmian w budżecie Gminy. Opozycja sugerowała zastanowienie się nad głosowaniem uzasadniając, że sztucznie pokazywany jest mniejszy deficyt (-ok. 3 mln zł na krytą pływalnię), bank chce wykupić wierzytelności... Radny Żabski mówił, że p. Skarbnik starała się przekonywać, że cesja wierzytelności (za basen) jest korzystniejsza od terminowych rat kredytu /.../, Burmistrzowie B.Szpytma i H. Urbanowski uzasadniali, że bank nie uruchomi płatności faktur na w/w bez zgody urzędu, więc lepsza jest płatność po podpisaniu faktury niż wg harmonogramu rat kredytowych - czas realizacji nie jest więc warunkowany kredytem, tańsza i szybsza inwestycja nie obciąża nas tak bardzo. Jest to korzystny sposób finansowania, wystąpiliśmy do Urz. Marszałkowskiego o opinię...oszczędzamy ok. 200 tys. zł - mówił burmistrz Szpytma. Radna Włodarczyk twierdziła, że firma przejmująca wierzytelność całą wartość za wykonane prace przejmie gotówką. Jeśli zdejmiemy z budżetu wartość basenu zostawimy tylko odsetki (400 tys. zł). Basen ma być częściowo finansowany z Min. Sportu. Dajcie wasz dług - zapłacicie rok później -mówiła radna. Za tą uchwałą głosowało 14 radnych, przeciw 3, wstrzymało się 2.
* Zmieniono uchwałę dot. wysokości opłat w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Kłodzku. Nadano statut Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Kłodzku. Przegłosowano - po dyskusji i przedstawieniu uwag projektanta - uchwały dot. zmian miejsc. planu zagospodarowania Wyspy Piasek w Kłodzku. Wyspa Piasek ma stać się terenem rekreacyjno-sportowo-turystycznym z usługami, placem zabaw, ścieżkami rowerowymi, ogrodem zimowym, parkingiem. To teren z zakazem nadbudowy.
Dyskutowano o istniejącym zabytkowym młynie i ciągu ciężarowym... radni Górska i Bednarczyk przypominali, że jest to jedyny młyn dla około14000 rolników z powiatu... radna Kołt mówiła o innej możliwości dojazdu do młyna - od strony północnej /.../, radny Żerkowski mówił o tym, że młyn jest elektryczny, mieszkańcy ul. Łukasińskiego skarżą się na uciążliwości związane z jego pracą, dowożące zboże ciężkie ciężarówki dewastują zabytkową dzielnicę Wyspy Piasek, padł wniosek o jego likwidację /.../, radny Duda mówił o konflikcie związanym z lokalizacją młyna - czy jest możliwa inna. Radny Żabski utrzymywał, że nie ma finansów na przeniesienie młyna, ale także nie można dopuścić do jego rozbudowy. Radny Muskała dowodził, że Kłodzko jest miastem turystycznym i tak trzeba wykorzystać omawiany teren. Obecny plan przestrzenny jest niekompletny... Jestem za rolnictwem, istnieniem młyna, lecz może spróbować ten zabytkowy atut wykorzystać turystycznie (hotel, restauracja) ku zadowoleniu wszystkich ... Burmistrz Urbanowski stwierdził, że młyn z którego produktu korzystają wszyscy, ma właściciela, którego nikt nie ruszy. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Burmistrz H. Urbanowski podziękował wszystkim z ulgą, bo prace nad tą uchwałas trwały trzy lata.
Magda Duszńska c.d.n.

Wydania: