V Almanach Ziemi Kłodzkiej

Autor: 
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń
almanach.jpg

Już po raz piąty mam przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z naszym wydawnictwem ukazującym się jako rocznik pn. Almanach Ziemi Kłodzkiej. Obchodzimy właśnie skromny jubileusz – ukazał się bowiem piąty numer tego pisma.
ALMANACH pojawiał się na naszym rynku wydawniczym w 2006 r. jako prywatna i społeczna inicjatywa garstki osób pasjonujących się historią, turystyką i kulturą naszego regionu, chcących promować tę tematykę na szerszym forum.
Jako inicjatorka tego tytułu wydawniczego chciałabym z okazji skromnego jubileuszu bardzo serdecznie podziękować wszystkim współpracownikom i dotychczasowym twórcom, szczególnie zaś autorom stałych cykli, prowadzonych rokrocznie w Almanachu: Markowi Gałowskiemu – popularyzującemu tematykę turystyczną i prezentującemu swe artystyczne fotografie z widokami Ziemi Kłodzkiej, Danucie Chmielarz – za promowanie historii, turystyki i kultury Szczytnej, Irenie Klimaszewskiej – za coroczną prezentację nowości wydawniczych i biografie, Ryszardowi Grzelakowskiemu – za przybliżanie dziejów Dusznik Zdroju.
W najnowszym numerze Almanachu możemy przeczytać:
W dziale turystyka: O schroniskach (M. Gałowski), o odkryciu źródeł wody mineralnej w Szczytnej (D. Chmielarz), o rozwoju organizacji turystycznych na Ziemi Kłodzkiej po 1945 r. (L. Majewski), o Mieczysławie Orłowiczu (I. Klimaszewska).
W dziale historia: o nieistniejących już dziełach sztuki w Dusznikach Zdroju (R. Grzelakowski), o zawiłych losach jadwiżanek i ich siedziby w Brzeźnicy k. Ząbkowic Śląskich (E. M. Horowska), o kłodzkiej hrabiance – Urszuli (K. Oniszczuk-Awiżeń), o kobiecie w XVII wieku i jej kondycji w społeczeństwie polskim
(J. Żerko). Kontynuujemy cykl wspomnień z okresu Solidarności, tym razem swoimi refleksjami dzieli się z nami Stach Łukasik.
W dziale kultura: o tworzeniu nowych tradycji kulturalnych (D. Chmielarz) i o Towarzystwie Miłośników Polanicy (K. Redmerska).
W dziale literatura: omówienie artykułów o Ziemi Kłodzkiej, które pojawiły się na łamach Pielgrzymów. Informatora turystycznego (I. Klimaszewska) oraz o czasopiśmie „Nieregularnik Polanicki” (G. Redmerska). I jak zwykle na zakończenie odrobinę twórczości rodzimych autorów: poezja Danuty Chmielarz i opowiadanie – romans w Roszycach! (Katarzyna Redmerska).
Almanach kończymy wartościowym wykazem władz samorządowych Ziemi Kłodzkiej V kadencji 2006-2010. Materiał ten dokumentujący współczesne życie polityczne naszego regionu służyć będzie zapewne przyszłym badaczom i historykom. W tym roku jesienią nowe wybory i nowe składy władz – pamiętajmy, że to my decydujemy, kto w naszym imieniu ma rządzić przez następne cztery lata.
No i oczywiście jest kalendarz na bieżący rok, tym razem ilustrowany widokami zamków i pałaców Ziemi Kłodzkiej (fot. M. Gałowskiego) oraz wzbogacony informacją nt. programu obchodów Roku Marianny Orańskiej.

Wydania: