2 milionyna poprawę bezpieczeństwa na stokach

Autor: 
inf. Rzecznik Prasowy Starostwa Kłodzkiego

W dniu 26 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku doszło do podpisania umowy pomiędzy Grupą  Wałbrzysko- Kłodzką  GOPR a Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego reprezentowanym przez pana Zbigniewa Szczygła.
W ramach umowy Grupa Wałbrzysko-Kłodzka GOPR otrzyma ponad 1,4 mln zł ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na budowę w pełni wyposażonej, nowoczesnej bazy  ratowniczej w Międzygórzu. Inwestycja  warta jest blisko 2 mln zł.
Stacja będzie wyposażona w sprzęt umożliwiający szybkie dotarcie do miejsca wypadku kilkunastoosobowej grupy ratowników w każdy rejon Kotliny Kłodzkiej oraz prowadzenie działań ratowniczych
z wykorzystaniem najnowszych technik. Planowany jest również zakup specjalistycznych środków transportu takich jak: bus z napędem na cztery koła, dwa skutery śnieżne z przyczepami do ich przewożenia, pojazd czterokołowy.
Projekt dodatkowo przewiduje zakup zestawów ratunkowych dla szesnastu ratowników zawierających: sprzęt narciarski, medyczny oraz asekuracyjno–ratowniczy do prowadzenia działań ratowniczych, m.in. podczas wypadku lawinowego i działań poszukiwawczych w terenie śnieżnym, ewakuacji z kolei linowej i drzew.
„Od lat 90. nasza grupa dysponowała stacją ratunkową i ośrodkiem szkolenia w Międzygórzu w budynku pochodzącym z lat 30. Lata eksploatacji budynku ujawniły szereg wad obiektu, m.in. duże koszty ogrzewania, brak profesjonalnego zaplecza garażowo-magazynowego, utrudniony transport ludzi i sprzętu, szczególnie
w okresie zimowym. Nowy obiekt będzie tańszy w eksploatacji oraz bardziej dostępny, co ułatwi prowadzenie działań ratowniczych.” – podkreśla Krzysztof Bielecki, prezes Grupy Wałbrzysko- Kłodzkiej GOPR.
„Nowa stacja ratunkowa GOPR w Międzygórzu poprawi w znaczny sposób bezpieczeństwo turystów wypoczywających w naszym regionie, a co za tym idzie zwiększy jego atrakcyjność” – podsumowuje inwestycję starosta kłodzki Krzysztof Blady.
Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Starostwa Powiatowego w Kłodzku, Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, Zarządu Głównego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
W spotkaniu wzięli udział m.in.:
członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego pan Zbigniew Szczygieł, starosta Powiatu Kłodzkiego pan Krzysztof Baldy, naczelnik GOPR  pan Jacek Dębicki, prezes Zarządu Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR  pan Krzysztof Bielecki, naczelnik Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR pan Zdzisław Wiatr, z-ca naczelnika Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR pan Mariusz Rzepecki.

Wydania: