Echa 47. sesji RM w Kłodzku

Autor: 
Magda Duszyńska

Tradycją się stało, że przed rozpoczęciem sesji burmistrzowie składają podziękowania przedstawicielom firm, które pomagają miastu w różnych zakresach. Ostatnio w odśnieżaniu miasta i wywózce śniegu (spadło ok. 48 cm śniegu, ostatnie takie opady odnotowano w 1971 r. mówił wiceburmistrz H. Urbanowski) pomagali: p. Ryszard Łacny firma transportowa, p. Andrzej Kucab firma Salus, p. Leszek Rogalewski (oddelegował 5. ludzi do odkuwania chodników) oraz Kłodzkie Wodociągi z ciężkim sprzętem. Niestety, nie usunięto zwałów śniegu z poboczy ulic środmieścia m.in. w obrębie trzech szkół więc cieszmy się, że nie ma dalszych opadów. Może zapowiadana odwilż roztopi uciążliwe bryły... a szkoda, że nie ma odpowiedzalnego za ten stan rzeczy.
* Bezradna merytoryczna opozycja.
Coraz częściej wychodzę z sesji z przekonaniem, że od czasu powstania klubu 15-tki, który przegłosowuje co chce głosami 15 do 5-6 głosów opozycji. Nikt z 15-tki nie piśnie słowa przeciw, wręcz odwrotnie, broni ustaleń. Opozycja może „ sobie pogadać”. I gada, ostrzega, stawia wnioski... . Na obecnej sesji m.in.: 14 głosami przegłosowano uchwałę w spr. nadania Statutu Muzeum Ziemi Kłodzkiej, którą opozycja po gorącej dyskusji chciała przenieść na kolejną sesję by się lepiej zapoznać. Utworzono jednostkę budżetową pn. Straż Miejska z dotychczasowym budżetem, nadano jej statut. Uchwalono zgodność projektu pl.miejs. zagosp.przestrz. ulic Rodzinna, Łąkowa, Objazdowa, Spółdzielcza, Przyjaciół Dzieci z ustaleniami studium uwarunkowań i kier. zagosp. przestrzennego m. Kłodzka. Uchwalono miejscowy plan zagosp. przestrz. m. Kłodzka w wyżej podanym kwartale ulic. Uchwalono przystapienie do zmiany studium uwarunkowań i kier. zagosp. przestrz. m.Kłodzka. Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej informowali o pracy w 2009 r. i o planach na 2010 r.

Wydania: