"Dolnośląski Homer" Andrzej Bartyński w czytelni PiMBP w Kłodzku

Autor: 
inf. PiMBP
bartyński1.jpg

Andrzej Bartyński, legendarny filar Wrocławskiej Grupy Artystycznej „Dlaczego Nie”, prezes Dolnośląskiego Okręgu Związku Literatów Polskich, zainaugurował tegoroczny cykl „Spotkań z Twórcą” w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kłodzku. „Dolnośląski Homer” gościł w naszej Książnicy 20.01.2010.r
Poeta urodzony w 1934 r. we Lwowie podzielił los polskich repatriantów, którzy na skutek układu jałtańskiego musieli opuścić rodzinne strony. W roku 1946 osiedlił się we Wrocławiu. Wcześniej, w roku 1943 w rodzimym Lwowie, został aresztowany za działalność w ruchu oporu. Więziony i przesłuchiwany przez gestapo stracił wzrok.
Szkołę podstawową kończył w Laskach i jak sam przyznał, tam w wieku 14 lat zaczął parać się poezją. Duży wpływ na jego twórczość już w tym czasie mieli dziennikarz i poeta Mikołaj Roztworowski i dramaturg Jerzy Zawieyski. W roku 1957 powstała Grupa „Dlaczego Nie”. Współpracując z Rozgłośnią Wrocławską Polskiego Radia, przez 5 lat swego istnienia wywarła duży wpływ na życie kulturalno – artystyczne miasta. Nie mając stałego lokalu, organizowała swoje spotkania w klubie „Hades”, kawiarni, „Co Nieco”, oraz w klubie „Pałacyk”. Na „Środach literackich” grupy gościli wybrańcy bogów, m.in.: J. Andrzejewski, W. Broniewski, M. Samozwaniec, W. Szymborska. Kiedy grupa zawiesiła swą działalność powstała Estrada Poetycka, a potem Scena Poezji „Kalambur”. W roku 1962 skończył polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Uwieńczeniem studiów była praca magisterska dotycząca przekładu „Opowiadań rzymskich” Alberto Moravii, napisana w języku polskim i włoskim.
W latach (1957-2009) ogłosił 10 tomików poetyckich: Dalekopisy (1957), Zielone Wzgórza (1960), Komu rośnie las (1965), Ku chwale słońca (1974), Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie bar Cin-Cin (1977), Wojna. Wyspa. Skarabeusz (1982), Wróć bo czereśnie (1997), To są ojczyzny moje (1999), Taki świat- trylogia poetycka (2001), Poezje wybrane (2009).
Wielokrotnie odznaczany najwyższymi krzyżami i medalami za zasługi dla obronności kraju oraz działalność edukacyjną. Laureat pięciu Kłodzkich Wiosen Poetyckich, w których dwukrotnie zdobył pierwszą nagrodę. Nagradzany za szczególne zasługi w dziedzinie kultury i sztuki, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych. Na swój wieczór autorski poeta przybył z żoną, która w przerwach, dając mężowi odpocząć, czytała jego wiersze. Deklamowane donośnym głosem liryczne wiersze i wspomnienia z dawnych lat, do których chętnie wracał, jeszcze do dzisiaj roznoszą się echem w murach Czytelni PiMBP w Kłodzku.

Wydania: