Sesja budżetowa Rady Miasta Nowa Ruda

Autor: 
inf. K. Czajka

Uroczyście zainaugurowano ostatnią w starym roku- XXXIX sesję Rady Miasta. Oprócz planowanego porządku obrad, a przede wszystkim głosowania nad budżetem miasta w 2010 roku; nadano tytuły “Zasłużonych dla Nowej Rudy” - pani Witoldzie Walosczyk oraz Ewie Geryn.

Decyzją kapituły obie panie przyczyniły się do rozwoju kulturowego naszego miasta i mieszkańców.Pod “rządami” wyróżnionych; biblioteka oraz MOK - osiągnęły wiele sukcesów i przyniosły chlubę a także rozgłos naszemu miastu.Obecnie znakomicie prosperująca biblioteka, która otwiera się na nowoczesne rozwiązania techniczne, a także szeroki spectrum działań kulturalnych MOK-u; to w dużej mierze załsuga wyróżnionych tego dnia, byłych “sterników” owych placówek.Nie kryjąc wzruszenia obie Panie, podziękowały za uznanie i życzyły swoim nastepcom i wszystkim pracownikom dalszego rozwoju i sukcesów zawodowych.
Zanim przystąpiono do “roboczego” charakteru sesji, burmistrz Tomasz Kiliński otrzymał podziękowania za wspieranie projektu “Dolnośląska Sieć Centrów Wolontariatu oraz zaangażowanie na rzecz mieszkańców naszego regionu. List sygnował Jerzy Łuźniak -wicemarszałek Województwa Dolnoślaskiego. Lokalni przedstawieciele fundacji oraz jednostek pozarządowych -pani Irena Caryk i Magdalena Schmidt, za wspieranie projektu “noworudzkie centrum wolontariatu”; uhonorowały włodarzy miasta tytułem”Przyjaciel Wolontariuszy”.
Przystępując do porządku obrad uchwalono m.in zmiany w budżecie w kończącym się roku 2009. Radni jednogłośnie dokonali zmian w statucie Gminy Miejskiej Nowa Ruda, wzbogacając insygnia miasta o hejnał. W wyniku przeprowadzonego konkursu- wyłoniono utwór, który stanowić będzie oficjalny hejnał naszego miasta. Autorem kompozycji jest pan Krzysztof Cyran z Krakowa.Godło “Dwa kamienie” przeznaczone jest na trąbkę i odtwarzane będzie z wieży ratusza.
Poza tym uchwałą wyłoniono przedstawiciela miasta w Radzie Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji -
w osobie Tomasz Kilińskiego.
Radni opowiedzieli się za nadaniem tytułu “Honorowego Obywatela Miasta Nowa Ruda”- dla pana Krzysztofa Tyńca. Urodzony w Nowej Rudzie i zamieszkały w Drogosławiu- aktor, poprzez swoje zawodowe sukcesy, skutecznie promuje nasze miasto i przy każdej okazji- deklaruje swoje przywiązanie do rodzinnch stron.
Ustalenie budżetu na rok 2010 i związane z tym prace- trwały na długo wcześniej w komisjach stałych rady miasta.Określono optymalną politykę wydatków i jak podkreślił przewodniczący Rady Andrzej Behan-”jest to budżet kompromisów”. Przeprowadzono wiele dyskusji, próbując znaleźć “złoty środek” w dysponowaniu zasobami w nowym roku. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie, dając wyraz temu, że racjonalny dialog jest jedyną formą odnalezienia rozwiązania w czasie kryzysu.

Wydania: