Mieszkańcy gminy Szczytna w roku 2009

Autor: 
Danuta Chmielarz

W r. 2009 w Szczytnej zameldowanych na stałe było 5324 osoby, w Gminie, czyli 8. wsiach - 2096. Najwięcej mieszkańców liczą Wolany - 634, Łężyce -361, Niwa - 356. 275 osób mieszka w Chocieszowie, 184 w Złotnie, 137
w Słoszowie, 122 w Dolinie, a tylko 27 osób zameldowanych jest w Studziennie.
W mieście przeważają kobiety - 2693, mężczyzn jest 2631; w Gminie odwrotnie - kobiet jest 1041, mężczyzn - 1055.
W minionym roku urodziło się 74 dzieci; 33 dziewczynki (w tym 23 w mieście) i 41 chłopców (w tym 22 w mieście). Zmarło 65 osób, w tym 35 kobiet. Według stanu na 31.12.2009 r. w Gminie żyje 17 osób, które urodziły się do 31.12.1920 r. Najstarsze z tych osób mają: 96, 95, 94 lata, a 6 z nich skończy w tym roku 90 lat. Dwanaścioro mieszka w Szczytnej, pozostali - po jednej - w Złotnie, Wolanach, Słoszowie, Niwie i Chocieszowie. Wśród sędziwych mieszkańców gminy Szczytna przeważają kobiety, jest ich 10.
W Szczytnej znajduje się 40 ulic, 4 liczą do 10 mieszkańców (od 4 do 9), do 50 mieszkańców liczy 18 ulic (od 14 do 50), do 100 mieszkańców zameldowanych jest na stałe przy 5. ulicach (od 53 do 97), do 500 osób mieszka przy 10. ulicach (od 106 do 427), do 1000 osób ma meldunek przy ul. Wolności (762), Słonecznej (986) i Sienkiewicza (588). Nie znaczy to oczywiście, że osoby zameldowane na stałe w Szczytnej i Gminie rzeczywiście tu przebywają.
W dalszym ciągu wielu z nich od kilku lat pracuje i mieszka poza granicami kraju, głównie w krajach Unii Europejskiej.
Dzięki uprzejmości Pani z biura Ewidencji Ludności przygotowała

Wydania: