Infomacje bieżące 4-10.01.2010 z prac posła Jakuba Szulca

Autor: 
inf. Biuro Poselskie

Spotkania i wydarzenia
6.01.2010 r., Warszawa, Ministerstwo Gospodarki - Spotkanie inaugurujące rozpoczęcie działalności międzyresortowych grup ds. uporządkowania dokumentów strategicznych. Sekretarz Stanu Jakub Szulc wziął udział w spotkaniu, które inaugurowało rozpoczęcie działalności międzyresortowych grup roboczych, które rozpoczęły pracę nad uporządkowaniem dokumentów strategicznych w poszczególnych dziedzinach.
6.01.2010 r., Warszawa, Sejm RP - Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia. Wiceminister Jakub Szulc uczestniczył w posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia, referując informację Ministra Zdrowia na temat procesu podpisywania umów pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia i szpitalami, dotyczących wysokości kontraktów na 2010 rok. Więcej na www.jszulc.pl
7.01.2010 r., Warszawa, Sejm RP- Pytania w sprawach bieżących. Podczas 58. posiedzenia Sejmu RP, w trakcie realizacji porządku dziennego dotyczącego pytań w sprawach bieżących- wiceminister Jakub Szulc udzielił odpowiedzi na pytanie posłów w sprawie podziału środków na świadczenia medyczne w projekcie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010.
Więcej informacji na www.jszulc.pl
Kalendarz 10.01 – 17.01.2010 r.
12.01.2010 r., Warszawa, Ministerstwo Zdrowia - Spotkanie z Przedstawicielką samorządu województwa (Województwo Lubuskie)
13.01.2010 r., Warszawa, Ministerstwo Zdrowia - Spotkanie w sprawie Prokuratorii Generalnej
10.01.2010 r., Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Spotkanie w sprawie „Programu Rządu RP dotyczącego zapewnienia dostępności systemu ochrony zdrowia do produktów leczniczych wytwarzanych na terenie RP z osocza pochodzącego od Polskich dawców”.
14.01.2010 r., Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Wydania: