12 miesięcy – 12 wydarzeń upamiętniających 60 lat działalności Muzeum Ziemi Kłodzkiej

12 miesięcy – 12 wydarzeń upamiętniających 60 lat działalności Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Zapraszamy do wspólnego świętowania! Zaczynamy w czwartek 19 stycznia 2023, o godz. 17:00.
Spotkanie poświęcone duchowemu i religijnemu motywowi, nawiązującemu pośrednio i bezpośrednio do tematu Bożego Narodzenia.
Tomasz Gmerek Studio Fotografii Tomasz Gmerek Ziemia Kłodzka przypomni wystawę fotograficzną pt. Chrystus narodził się w drodze do Lądka (czynna w latach 2010-2011) i opowie, jak sfotografowane wówczas przez niego przydrożne kapliczki mają się dzisiaj.
Joanna Stoklasek Michalak w prelekcji pt. Gdy się dziecię rodzi. Motyw narodzin w Rodzinie Świętej w malarstwie zaprezentuje ikonografię motywu narodzin dzieci w rodzinie Marii z Nazaretu.
Rok 2023 to dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej rok świętowania jubileuszu 60 lat działalności wystawienniczej, wydawniczej oraz popularyzującej kulturę i historię ziemi kłodzkiej.
Z tej okazji zapraszamy Państwa - wszystkich miłośników regionu i sympatyków naszej instytucji - na JUBILEUSZ MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ, czyli całoroczny cykl spotkań i imprez, podczas których przypomnimy Państwu wybrane przedsięwzięcia, szczególnie istotne lub popularne w bogatym i wieloletnim dorobku Muzeum.
Zaprezentowane inicjatywy wzbogacimy o nowe tematy i perspektywy, bo przecież Muzeum wciąż pełni swoją społeczną misję, w której Państwa udział jest zaszczytnym dopełnieniem.
Zapraszamy Państwa w drugie czwartki miesiąca (za wyjątkiem stycznia i czerwca), o godz. 17:00.