100 milionów dolarów -niewykorzystana przed laty szansa uzdrowiska lądeckiego

W latach dziewięćdziesiątych ub. wieku dla przyszłości uzdrowiska lądeckiego pojawiła się wielka szansa na rozwój, na piękną przyszłość.... ale skończyło się na niczym...
- A było to tak: w latach 90. ub.w.
z propozycją przejęcia uzdrowiska zgłosił się poważny inwestor, czyli Towarzystwo Ubezpieczeń „Warta”, którą w swoim pakiecie inwestycyjnym mieli państwo Kulczykowie.
czytaj w najnowszym wydaniu BRAMY