Starostwo Kłodzkie informuje: Posiedzenie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

01.jpg
02.jpg

W dniu 27 maja, odbyło się posiedzenie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis w Bardzie. W trakcie spotkania podsumowano zrealizowane projekty oraz dokonano wyboru nowych władz na kolejną kadencję.