Rozmowa o Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie z prezesem p. Jerzym Dudzikiem

agro.jpg

- Zacznijmy może od metryczki...
- Data założenia to 22 maja 1991 rok...
- ... to już 29 lat!?
- Uhm. Kapitał zakładowy Spółki ARR „AGROREG” S.A. wynosi 8,5 mln zł i jest reprezentowany przez 24 akcjonariuszy a reprezentacja Akcjonariatu ma charakter publiczno-prywatny. Najwięksi Akcjonariusze to Gmina Miejska Nowa Ruda oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Trzeba koniecznie zaznaczyć, że Spółka prowadzi działalność o charakterze „nie dla zysku” a na rzecz wspierania przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego. Zasadniczo działalność Spółki jest realizowana na obszarze województwa dolnośląskiego. Działalność pożyczkową prowadzimy również na terenie województwa wielkopolskiego i lubuskiego. c.d. rozmowy strona 8 w lutowym numerze BRAMY.