PIONIERSKIE LATA

PIONIERSKIE LATA

Druga część CIEKAWOSTEK Z DZIEJÓW ZIEMI KŁODZKIEJ. Książka poświęcona jest czasom po II wojnie światowej:: PIONIERSKIE LATA 1945-1950. Książkę wydała Oficyna Wydawnicza BRAMA. Jej pomysłodawcą i redaktorem jest Krystyna Oniszczuk-Awiżeń. Książka zawiera wspomnienia osadników, przybyłych na teren Ziemi Kłodzkiej po 1945 r., a także wiele informacji historycznych dotyczących tego okresu oraz wycinki prasowe oddające atmosferę i problemy powojenne mieszkańców Ziemi Kłodzkiej. Publikacja - objętości blisko 500 strona, z licznymi archiwalnymi ilustracjami, zawiera też indeks nazwisk i bardzo cenny wykaz nazw miejscowości w 1945 r. Można ją nabyć bezpośrednio w redakcji "Gazety Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkie - BRAMA" (Kłodzko, ul. Spadzista 1/2), dostępna jest także w księgarni w Kłodzku przy ul. Wita Stwosza.