Kontakt

Wydawca: Oficyna Wydawnicza BRAMA - Mirosław Awiżeń
57-330 Szczytna,
ul. Zacisze 1a

Adres redakcji "Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej - BRAMA
57-300 Kłodzko
ul. Spadzista 1/2

tel. 74 867 10 40
fax: 74 867 10 40

e-mail: redakcja@mojabrama.pl
e-mail: gazprow@poczta.onet.pl

Redaktor naczelny
Mirosław Awiżeń

Zastępca redaktora naczelnego
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń