I Dolnośląski Zlot Szkół Reymontowskich

zlot.jpg

W dniach 9-10. listopada w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół, których patronem jest Władysław Stanisław Reymont. Do tej pory w całej Polsce odbywały się już zloty szkół „rey-montowskich”, jednak na Dolnym Śląsku było to pierwsze spotkanie tego typu.
czytaj w najnowszym numerze BRAMY