Krystyna Toczyńska-Rudysz i Tadeusz Szewczyk

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA