Łomnicka Równia w Górach Bystrzyckich

Autor: 
Marek Gałowski
2022.08.30-1136.jpg
2022.08.30-1278.jpg
2022.08.30-1288.jpg

ŁOMNICKA RÓWNIA (898 m n.p.m.) – najwyższy szczyt północnej części Gór Bystrzyckich. Wznosi się na północno-wschodniej krawędzi wierzchowiny i stanowi kulminację długiego grzbietu – od Wójtowskiej Równi aż po Rówienkę. Sam szczyt to rozległa kopuła zbudowana z łupków krystalicznych i granitognejsów. Zachodnie zbocza są dość łagodne; po wschodniej stronie opada stromym uskokiem tektonicznym do Kotliny Kłodzkiej.
Łomnicka Równia od dawna była popularnym celem wycieczek z Polanicy-Zdroju i Bystrzycy Kłodzkiej. Staraniem polanickiej sekcji GGV, w lipcu 1897 r. oddano do użytku 25-metrową drewnianą wieżę widokową. Źródła podają, że zniszczona została w 1909 r., chociaż przewodnik z lat 1913-14 zachwalał „bardzo satysfakcjonujący widok z wieży”. Latem 1928 r. zbudowano na szczycie wieżę triangulacyjną, ale wejście na nią było zabronione.
Szczyt porośnięty jest młodym lasem mieszanym brzozowo-świerkowym. Zbocza są w większości odsłonięte, a roztaczające się stąd widoki zaliczane są również teraz do najpiękniejszych na Ziemi Kłodzkiej. Łomnicką Równię „podcinają” dwie znane drogi leśne: Wieczność oraz Droga Stanisława. Przy dawnej Wrede Weg stoi gnejsowa skałka z wykutą tablicą oraz napisem, upamiętniająca budowniczego tej drogi Friedricha Wrede.

Wydania: