Starostwo Powiatowe w Kłodzku projekt „Dostępny samorząd – granty”

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001s.jpg
004s.jpg
006s.jpg

Celem projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, była poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.
W ramach w/w projektu Starostwo otrzymało grant na poprawę dostępności w obszarze dostępności architektonicznej, oraz dostępności komunikacyjno-informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2K.
W ramach projektu:
1. Oznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami – ułatwi to dojazd i zaparkowanie pojazdu w najbliższym sąsiedztwie starostwa.
2. Zamontowano przy głównym wejściu do budynku system TOTUPOINT pozwalający osobie z niepełnosprawnością wzrokową (posiadającą w telefonie darmową aplikację Totupoint) na zlokalizowanie budynku jak również zorientowanie się w rozmieszczeniu pomieszczeń, głównie pomieszczenia Biura Obsługi Klienta.
Szczegóły działania systemu: http://www.totupoint.pl/strona.php...
3. W punkcie podawczym na parterze zamontowano Pętlę indukcyjną stanowiskową. Dostępna jest również w budynku Pętla indukcyjna przenośna, wykorzystywana zależnie od potrzeb.
Pętle indykacyjne pozwalają na redukcję szumu oraz hałasu tak aby osoba słabosłysząca miała lepszy komfort słyszenia rozmowy z urzędnikiem.
4. Na każdym piętrze umieszczono TYFLOPLANY, które pozwalają na zorientowanie się w położeniu pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.
5. Na parterze zamontowano w podłogach ścieżki kierunkowe i pola uwagi dla osób niewidomych używających lasek, co ułatwi poruszanie się w budynku.
6. Na lepsze zorientowanie się w przestrzeni starostwa osobie z niepełnosprawnością wzrokową zamontowano nakładki na poręcze oraz oznakowano tabliczki przydrzwiowe w języku Braille’a.
7. Na drugim piętrze po obu stronach klatek schodowych zamontowano materace ewakuacyjne pozwalające na szybką i bezpieczną ewakuację osób, szczególnie z niepełnosprawnościami, które mają problem z poruszaniem się.
8. Na każdej kondygnacji (parter, pierwsze i drugie piętro) znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, w których dostępne są zestawy alarmowo – przywoławcze, pozwalające na wezwanie pomocy. Dodatkowo w toalecie na parterze znajduje się przewijak dla małych dzieci.
9. W Biurze Obsługi Klienta dostępne są ramki do podpisu ułatwiające podpisywanie dokumentów osobom ze szczególnymi potrzebami.
Całkowita kwota dofinansowania: 71 507,80 zł (100% finansowania)
Termin rozpoczęcia realizacji grantu: 15.11.2022
Termin zakończenia realizacji grantu: 31.12.2022
Grant finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Wydania: