15 ROCZNICA SFORMOWANIA 22 KARPACKIEGO BATALIONU PIECHOTY GÓRSKIEJ IM. GEN. DYW. BRONISŁAWA PRUGARA-KETLINGA

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001K.jpg
004.jpg
009.jpg

Maciej Awiżeń – starosta kłodzki uczestniczył w 15 rocznicy sformowania 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej. Uroczystości odbyły się na rynku w Kłodzku. Na uroczystość przybyli: dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg. Dariusz Lewandowski, wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, dyrektor Biura Poselskiego Michała Dworczyka – Krystyna Śliwińska. Przedstawiciele władz samorządowych reprezentowali: starosta kłodzki – Maciej Awiżeń, burmistrz Miasta Kłodzka – Michał Piszko, wójt Gminy Kłodzko – Zbigniew Tur. W uroczystości brali też udział byli Dowódcy 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej: pułkownik Artur Warwas, płk. dr. Piotra Rupa – szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu, pani płk. Izabela Wlizło oraz Dowódcy Jednostek Wojskowych podległych Dowódcy 21. BSP wraz z Starszymi Podoficerami Dowództwa. Kapelani duchowieństwa: kapelan Ośrodka Duszpasterstwa w Kłodzku ks. ppłk Władysław Jasica, proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP – o. Robert Mól. Stawili się także licznie przedstawiciele wszystkich służb mundurowych z powiatu kłodzkiego. Obecne były rodziny żołnierzy, publiczność.
W trakcie spotkania odznaczenia i nagrody otrzymali zasłużeni żołnierze. W ramach podziękowań za dobrą współpracę, wręczano również pozostałym zaproszonym gościom medale pamiątkowe od dowódcy 22. KBPG Marcina Sudka, którym uhonorowany został m.in. Starosta Kłodzki.
W ramach obchodów 15-lecia przygotowano wiele atrakcji. Pod mostem św. Jana w Kłodzku można było obejrzeć ciekawe stoiska tematyczne służb mundurowych oraz służb ratowniczych. Odbył się również niezwykły koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, grającej standardy muzyki rozrywkowej czy filmowej.
Starosta kłodzki podziękował za lata bardzo dobrej współpracy. Podkreślił, że zawsze można było w każdej sytuacji liczyć na żołnierzy z 22. KBPG, a szczególnie w obliczu klęsk żywiołowych, które często nawiedzały nasz powiat. Gratulujemy wspaniałej rocznicy i dziękujemy, że z nami jesteście !!!

Wydania: