Skalne Grzyby w Złotnie

Autor: 
Marek Gałowski
2020.07.24-0087.jpg

Skalne Grzyby jak to grzyby – porozsiewane są po całym lesie. Największe ich skupisko znajdziemy w lasach Gór Stołowych między Batorowem a Radkowskimi Skałami. Na obszarze ok. 2,5 km długości i szerokości do 1 km, znajduje się ok. 100 różnych skałek o fantazyjnych kształtach. Tak naprawdę, są to skały piaskowcowe uformowane nie tylko w grzyby, ale także w maczugi, baszty i bramy. Kilka okazów znajdziemy także daleko poza grzybniowymi skupiskami – m.in. w Złotnie.
Skalne Grzyby w Złotnie to dwie piaskowcowe skałki „zawieszone” nad drogą z Łężyc do Szczytnej, w pobliżu mostu na Kamiennym Potoku. Obok skałek prowadzi żółty szlak turystyczny z Dusznik-Zdroju w Skalne Grzyby koło Batorowa. Kilkumetrowe grzyby ze Złotna znane już były przed wojną i nosiły nazwę Goldbacher Tor, czyli w wolnym tłumaczeniu „Brama do Złotna” (Złote Wrota?). Obecnie administracyjnie jest to ulica Złota w Szczytnej...

Wydania: