19. Gala stypendialna im. Grzegorza Ciechowskiego

Autor: 
MH
4.jpg

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia w różnych dziedzinach otrzymało aż 17 młodych mieszkańców gminy wiejskiej Kłodzko. Aula Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w dniu 6 grudnia 2018 r. pękała w szwach. W uroczystości wręczenia stypendiów uczestniczyli m.in. przewodniczący Rady Gminy Kłodzko Ryszard Jastrzębski, wójt Gminy Kłodzko Zbigniew Tur, nieetatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego Ryszard Niebieszczański, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kłodzka Zdzisława Górska, służby mundurowe 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej – podpułkownik Izabela Wlizło, Placówki Straży Granicznej w Kłodzko – kapitan SG Krzysztof Gargasz, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – mł. brygadier Tomasz Wójtowicz, ks. proboszcz Jan Kwiatkowski z Piszkowic. Uroczystą galę rozpoczęli: Jagoda Stańczyk-Biernacka oraz Magdalena Marciniszyn wykonując utwór Grzegorza Ciechowskiego „Odchodząc” oraz Paulina Kraj i jej przyjaciele w piosence Marka Grechuty „Dni, których nie znamy”. Podczas otwarcia gali stypendialnej Wójt Gminy Kłodzko oraz Przewodniczący Rady nawiązali do historii programu stypendialnego. Wspomnieli, że od początku wypłacono 107 stypendiów w wys. od 200-300 zł miesięcznie każde. Ogółem jest to kwota 238 000,00 zł.
Każdy z młodych uzdolnionych zaprezentował się w specjalnej wizytówce, przygotowanej przez Telewizję Kłodzką oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Kłodzko. Poznaliśmy ich pasje, osiągnięcia, marzenia oraz twórczość. Stypendia im. Grzegorza Ciechowskiego przez dziesięć miesięcy w roku szkolnym i akademickim 2018/2019 otrzymali:
Aleksandra Wiśniewska ze Starego Wielisławia, lat 19, studentka I roku Wydziału Architektury na Politechnice Wrocławskiej, za wyniki w nauce – 200,00 zł miesięcznie;
Natalia Kurzela z Krosnowic, lat 14, uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej w Krosnowicach, za osiągnięcia sportowe, m.in. 2 m. w Finale Woj. Turnieju Tenisa Stołowego w kategorii kadetek 2018 – 200,00 zł miesięcznie;
Jagoda Stańczyk-Biernacka z Krosnowic, lat 14, uczennica kl. III gimnazjalnej Zespołu Szkół Społecznych w Kłodzku, za wyniki w nauce i uzdolnienia artystyczne – 200,00 zł miesięcznie;
Emilia Boruczkowska z Wojborza, lat 14, uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej w Wojborzu, za osiągnięcia sportowe, m.in. 1 m. w Otwartych Mistrzostwach Pow. Wrocławskiego w LA w Długołęce 2017 w skoku w dal – 250,00 zł miesięcznie;
Paulina Kraj z Wojciechowic, lat 19, studentka I roku Uniwersytetu Wrocławskiego Wydz. Chemii, za wyniki w nauce – 300,00 zł miesięcznie.
W szczególny sposób zostały wyróżnione dwie osoby w formie nagród specjalnych:
Natalia Grzegorzewska z Krosnowic za osiągnięcia sportowe w kolarstwie górskim, lat 13, uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej w Krosnowicach, m.in. 2 m. w Pucharze Polski MTB XCO PCIM 2018 w kat. młodziczka – czek finansowy o wartości 500,00 zł; Laura Szubrycht z Wojborza za osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, lat 13, uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej w Wojborzu, uczestniczka Letniej 2017 i Zimowej Akademii Młodych Orłów PZPN 2018 – czek finansowy o wartości 500,00 zł.
Nagrody finansowe w wys. 500,00 zł każde otrzymało pięć osób:
Franciszek Błaszko z Wojborza, lat 14, uczeń kl. VIII Szkoły Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica, za aktywność w piłce nożnej;
Aleksandra Hytkowska z Ołdrzychowic Kł., lat 17, uczennica kl. II Alternatywnego Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku, za wyniki w nauce;
Patrycja Wańczyk z Bierkowic, lat 19, studentka I roku Uniwersytetu Wrocławskiego – Wyd. Matematyczny, za wyniki w nauce i osiągnięcia multimedialne;
Angelika Suska z Bierkowic, lat 16, uczennica Technikum Logistyki Mundurowej w Kłodzku, za osiągnięcia sportowe w biegach przełajowych;
Bartosz Polak z Żelazna, lat 15, uczeń kl. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bo-lesława Chrobrego w Kłodzku, za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w biegach przełajowych.
Stypendia jednorazowe Mikołajkowe ufundowali:
Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko Ryszard Jastrzębski dla Natalii Grzegorzewskiej – 500,00 zł;
Wójt Gminy Kłodzko Zbigniew Tur dla Katarzyny Suławy z Krosnowic, lat 13, uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej w Krosnowicach, za osiągnięcia sportowe i za wyniki w nauce – 300,00 zł;
Notariusz Urszula Makarska dla Angeliki Suskiej – 300,00 zł;
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kłodzko Mariola Kozak dla Bartosza Polak – 200,00 zł;
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kłodzko Halina Witos oraz Skarbnik Gminy Kłodzko Bożena Rudy dla Karoliny Margasińskiej z Ołdrzychowic Kł., lat 13, uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach Kł., za osiągnięcia sportowe – po 200,00 zł;
Radna Gminy Kłodzko Teresa Biel-Lutosławska dla Katarzyny Suławy – 200,00 zł;
Radny Gminy Kłodzko Jan Winnicki dla Patrycji Wańczyk – 200,00 zł;
Zastępca Wójta Gminy Kłodzko Urszula Panterałka dla Dobrosławy Paul z Ołdrzychowic Kł., lat 13, uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach Kł., za osiągnięcia sportowe – 200,00 zł;
Sekretarz Gminy Kłodzko Bożena Simlat dla Martyny Waszczyk z Ołdrzychowic Kł., lat 13, uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach Kł., za osiągnięcia sportowe – 200,00 zł;
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko Mariola Huzar dla Karoliny Fuchs z Ołdrzychowic Kł., uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach Kł., za osiągnięcia sportowe – 200,00 zł;
Prezes Klubu Lekkoatletycznego Ziemia Kłodzka Michał Woś przygotował niespodzianki dla nagrodzonych zawodników. Buty sportowe otrzymali: Bartosz Polak, Karolina Margasińska, Dobrosława Paul, Karolina Fuchs i Emilia Boruczkowska.

Wydania: