Bożkowskie Potyczki Językowe - 2018

Autor: 
Monika Domagała, Marek Krukowski
001.jpg

24 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie odbył się finał międzygminnego konkursu języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów gimnazjum oraz uczniów klasy VII szkoły podstawowej pn. „Bożkowskie Potyczki Językowe”. W tym roku do udziału w konkursie zgłosiło się dwadzieścia pięć szkół z powiatu kłodzkiego i okolic. Podczas finału konkursu, do którego zakwalifikowało się czternaścioro uczniów, sprawdzane były takie umiejętności jak: rozumienie tekstu słuchanego, rozumienie tekstu czytanego, stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz mówienie. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się również wiedzą o krajach anglo- lub niemieckojęzycznych.
Wszyscy finaliści „Bożkowskich Potyczek Językowych” otrzymali dyplomy. Na laureatów czekały atrakcyjne nagrody oraz dyplomy, które wręczył dyrektor ZSA w Bożkowie pan Józef Kochniarczyk. Zwycięzcy w kategorii język angielski i język niemiecki otrzymali tablety ufundowane przez burmistrza Miasta Nowa Ruda pana Tomasza Kilińskiego oraz wójt Gminy Nowa Ruda panią Adriannę Mierzejewską. Burmistrz Miasta Kłodzko pan Michał Piszko ufundował równie atrakcyjne nagrody dla laureatów konkursu – bony upominkowe EMPIK. Nagrodą za zajęcie II miejsca były słuchawki, które przekazał wójt Gminy Kłodzko pan Stanisław Longawa. Poseł do Parlamentu Europejskiego pani Lidia Geringer de Oedenberg dla zwycięzców konkursu ufundowała multimedialne kursy językowe. Nagrody przekazała również poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pani Monika Wielichowska.
Swoją obecnością podczas finału „Bożkowskich Potyczek Językowych” zaszczycili nas w tym roku wójt Gminy Nowa Ruda pani Adrianna Mierzejewska oraz reprezentujący Poseł do Parlamentu Europejskiego Lidię Geringer de Oedenberg społeczny asystent poselski z Nowej Rudy pan Janusz Krawczyszyn.
Honorowym Patronom naszego konkursu, którzy wspierają nas od lat serdecznie dziękujemy!
Laureaci konkursu w kat. język angielski: I m. Zuzanna Kosmala (SP Stowarzyszenia „EDUKATOR” w Polanicy-Zdrój), II m. Julia Smaga (SP nr 7 w Nowej Rudzie), III m. Aleksandra Ścigała (SP im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej). Laureaci konkursu w kategorii język niemiecki: I m. Wiktoria Zięba (SP nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku), II m. Michał Dudek (Samorządowa SP w Międzylesiu), III m. Katarzyna Borszowska (SP nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku). Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu!!!

Wydania: