Budżet Powiatu Kłodzkiego

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
Budzet_Starostwa_2018 kopia.jpg

Po opracowaniu przez Zarząd Powiatu projektu budżetowego, w dniu 28 grudnia 2017 roku, podczas sesji Rady Powiatu radni uchwalili budżet na rok 2018. Budżet na 2018 rok jest budżetem ambitnym w realizacji – informuje Maciej Awiżeń, starosta kłodzki. 
INWESTYCJE POWIATOWE W 2018 r :
Na same Zadania Inwestycyjne planujemy w tym roku wydać łącznie ponad 51 mln zł, gdzie:
- ze środków uzyskanych z Unii Europejskiej wydamy prawie 19 mln zł, 
-   z dotacji budżetu Państwa wydamy ponad 9 mln zł,
-   gminy i nadleśnictwa na inwestycje dołożą łącznie prawie 8 mln zł,
-   pozostałe blisko 16 mln zł to wkład własny Powiatu Kłodzkiego.
Obok przedstawiamy Państwu podstawowe obszary finansowania na rok 2018: [INFOGRAFIKA]
Największe inwestycje drogowe w 2018 r. to:
- poprawa dostępności transgranicznej Gór Orlickich i Bystrzyckich,
- poprawa transgranicznej dostępności pogranicza polsko-czeskiego w obrębie Gór Stołowych,
- przebudowa drogi powiatowej ul. Unii Lubelskiej w Bystrzycy Kłodzkiej,
- dostępność transgraniczna Hanusovice – Stronie Śląskie,
- stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej w Międzygórzu,
- przebudowa drogi powiatowej Mostowice – Poniatów –Niemojów – Lesica – Międzylesie,
- odbudowa drogi powiatowej Domaszków – Goworów – Międzylesie,
- przebudowa drogi powiatowej ul. Kościuszki w Kłodzku (II etap),
- przebudowa drogi powiatowej ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie,
- przebudowa drogi powiatowej ul. Półwiejska w Kłodzku (I etap).
Natomiast w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej na wydatki bieżące,
najwięcej zaplanowano na: oświatę – 2 805 022 zł, to m. in.:
- Kompetencje zawodowe szansa na przyszłość,
- EuroPraktyki,
- EuroSkils2,
- Kompetencje zawodowe na dobrą przyszłość,
- Wspólna edukacja w obszarach kształcenia technicznego,
- Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy,
- Europejska Nowa Ruda 2,
- Badacz matematyk i lingwista – Noworudzki
Noblista,
- Cyfrowe licea powiatu kłodzkiego – stawiamy
na technologie IT,
- Bądź aktywny,
- Siłą dziecka jest rodzina.

Wydania: