M. Awiżeń rozmawia z burmistrzem J. Bednarczykiem

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA